| 2020. 11. 27. – 14:29 |

Ismeret, hűség és áldozathozatal- Hálaadó istentisztelet Macsolán

„Bízzatok az Úrban mindenkor” (Ézs 26,4) – hangzott Zsukovszky Miklós igei köszöntése vasárnap a belül megújult macsolai református templomban. Ez az ige, az Istenbe vetett bizalom vezette a kicsiny gyülekezetet ehhez a naphoz, amikor is hálát adhattak a megújult templom mellett az új köntösbe öltözött gyülekezeti házért is. Zsúfolásig meg is telt Istennek háza ez alkalomra, eljöttek a szomszédos gyülekezetek képviselői, illetve a település katolikus népe is együtt örvendezett az ünneplőkkel.

Kegyelmi időt élünk. Megadatik nekünk, hogy halljuk az evangéliumot, s Isten megerősíti, megújítja azokat a helyeket is, ahol hangzik az örömüzenet. Ez a templom is Isten kegyelmét, szeretetét tükrözi, amiért hálát kell adnunk, fogalmazott igehirdetésében Zán Fábián Sándor püspök. Aki a tiszta forrás, a Biblia tanulmányozásra, az igehallgatás fontosságára is felhívta a figyelmet, hogy amint a választott ige (2Thessz 2, 3) is mondja: „Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia”. Hogy ne vezethessen senki félre bennünket, napi kapcsolatban kell lenni Istennel, tanulmányozni kell a Szentírást. „Az igazságot kell ismernetek, hogy meg ne tévesszen senki. S csak egy igazság van, az a Jézus, aki a golgotai kereszten szenvedett érted, és értem”, fogalmazott a püspök. Az ismeret mellett pedig hűség és áldozathozatal szükséges ahhoz, hogy megmaradjunk, örök életünk legyen, zárta gondolatait Zán Fábián Sándor.

„Boldog az az ember, aki benned bízik”, fogalmazta meg a gyülekezet hitvallását Sápi Zsolt beosztott lelkész, aki szeretettel üdvözölte a vendégeket, s köszönetet mondott a magyar kormánynak, minden segítőnek a felújításhoz nyújtott támogatásért.

Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja elmondta, hogy a Magyar Kormány az itteniek áldozathozatalával képes rendbe tenni „a történelmi egyházak jogos jussát”. Közösség nélkül nincs itt magyar élet, ezért öröm számunkra, hogy látjuk a helyiek akaratát, fogalmazott a diplomata. Aki kiemelte, hogy a hitnek, a hithez való ragaszkodásnak mindig is fontos szerepe volt, ez segítette felállni népünket a megpróbáltatások idején is. A főkonzul arra kérte a kárpátaljai magyarságot, így a macsolaiakat is, hogy őrizzék meg hitüket, magyarságukat, kultúránkat ezen az ezeréves szülőföldön. A Magyar Kormány pedig a nemzeti egység megőrzésén munkálkodik továbbra is. Nagy Béla, a KRE főgondnoka abbéli reményének adott hangot, hogy a megújult templom után a lelkek is megújulnak, megerősödnek. „És a ti szívetek legyen tökéletes az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, hogy járjatok az ő rendeléseiben, és őrizzétek meg az ő parancsolatit, miképpen e mai napon” (1Kir 8, 61), helyezte Isten igéjét a gyülekezet szívére a főgondnok, azt tanácsolva, hogy „Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek” (Kol 3, 23).

A megújult templom Isten dicsőségét hirdeti, Isten igéjének viszont tovább kell áradnia a falakon kívül is, figyelmezetett Zsukovszky Miklós esperes. „Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.” (Róm, 8, 19) Itt van a lelki építkezés ideje, mondta. Isten országát az állhatatosak, a kitartóak fogják örökölni, akik hűek a hitükhöz, Istenhez. A szüntelen hálaadás fontosságára hívta fel a figyelmet Hadnagy István, a Beregi Egyházmegye főgondnoka. A kegyelmi időről szólt Molnár János római katolikus plébános esperes is, aki örömmel konstatálta, hogy nálunk még lelki igény van a templomok, gyülekezeti házak megújítására. A megújult templomok jelzik, hogy itt még keresztény emberek élnek, de a templomok erejét az abban lakók jelentik, mondta. Arra is felhívta a figyelmet, hogy testünket tegyük templommá, amelyben az élő Isten Lelke lakik s a bennünk lakó Istent kell sugározzuk embertársaink felé. A templom a gyülekezet lelki állapotát tükrözi, fogalmazott Sápi Zsolt. Ahol megújulnak a szívek, ott megújulnak a templomok is.

Köszöntötték az ünneplő gyülekezetet a szomszédos települések közösségeiből érkezett lelkészek is, illetve a hittanos fiatalok versben adtak hálát a megújult templomért.

Marton Erzsébet

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!


Hirdetés