A portál használata

A Kárpátinfo.net (továbbiakban Szolgáltató) regisztrációval vagy anélküli használata jelen felhasználási feltételek kötelező érvényű elfogadásának minősül. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználási feltételeket külön figyelmeztetés nélkül módosítsa. A változások nyomonkövetése a felhasználó felelőssége.

Felelősségkorlátozás

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz az oldal megfelelő működésének biztosítása érdekében. Az esetleges hibákkal (adatbázis sérülés, illetéktelen használat, oldal elérhetetlenség stb.) kapcsolatban a szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató által működtetett  portálokon szereplő összes információ, amennyiben nincs kimondottan máshogy meghatározva, közjellegű információk. Az oldalon szereplő, illetve az innen elérhető összes információ bármikor megváltozhat, előzetes értesítés nélkül.

Bár az oldalon megjelentett információk gyűjtését a legnagyobb odafigyeléssel végezzük és gondoskodunk azok helyességéről és aktualitásáról, sem büntetőjogi sem polgárjogi felelősséggel nem tartozunk azokért a közvetlen, illetve közvetett károkért és kellemetlenségekért, melyek a felhasználót a portálon talált esetleges helytelen, illetve pontatlan információk felhasználása miatt érték.

Felhasználóinknak azt tanácsoljuk, hogy mielőtt fontos vagy végleges döntést hoznának az oldalunkon található adatok alapján, ellenőrizzék az adatokat helyességét az illetékes szervnél, illetve szolgáltatónál.

Semmilyen esetben sem felelünk egyetlen felhasználónak sem az őt ért közvetlen vagy közvetett károkért, illetve kellemetlenségekért (nyereség elvesztése, üzleti kockázat, számítógépes program vagy egyéb adatbázis elvesztése), melyek portáljaink vagy az onnan elérhető linkek nem megfelelő használata, illetve technikai nehézségek miatt keletkeztek.

A Szolgáltató által működtetett  portálok összeköttetéseket tartalmaznak a közigazgatási szervek, jogi és fizikai személyek honlapjaihoz, melyek tartalmáért, formájáért, az azokon történt változtatásokért, valamint azok esetleges ügyfélpolitikájáért felelősséget nem vállalunk. Ezekre a tartalmakra nem vonatkoznak az itt szereplo felhasználási feltételek és felelősségvállalási korlátozások.

Szolgáltató nem vállal felelősséget

 • az oldalakon elhelyezett apróhirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok helyességéért vagy valóságtartalmáért;
 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;
 • a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
 • felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a hirdetés törlésére, illetve megváltoztatására, ha

 • nem a rovat jellegének megfelelő;
 • szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
 • erőszakra buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, természetet károsító magatartásra ösztönöz;
 • félelemérzetet kelt;
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be;
 • pornográf;
 • szexuális szolgáltatást közvetlenül vagy közvetve reklámoz;
 • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 • megítélésünk szerint árthat a Szolgáltató apróhirdetési portáljának, üzleti partnereinknek vagy szolgáltatásaink felhasználóinak;

A Szolgáltató szolgáltatásait a Felhasználó a saját felelősségére használja. A Felhasználó teljes körűen szavatosságot vállal azért, hogy beszerezte a szöveg megjelenítéséhez esetlegesen szükséges valamennyi engedélyt és hozzájárulást, továbbá azért, hogy szöveg nem sérti más harmadik személy személyiségi jogait továbbá más harmadik személynek nincsen olyan, különösen kegyeleti vagy személyes adatvédelmi joggal vagy szellemi alkotással kapcsolatos joga, mely a szöveg közzétételét megakadályozza vagy korlátozza vagy ezen jogok jogosultjainak törvényes jogait és érdekeit sérti.

Ezen jogok megsértése miatt kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. A látogató objektív felelősséggel tartozik a Szolgáltatóval szemben és köteles megtéríteni a Szolgáltató teljes kárát, mely őt abból éri, hogy a látogató fenti kötelezettségét nem tartotta be.

A Szolgáltató portálján nem szabad olyat (közzé)tenni, amit a valós életben sem szabad.

A Szolgáltató tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás valamint a sajtó szabadságát és ügyel arra, hogy a portálon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a jó ízlés szabályainak.   

A Szolgáltató jogában áll, de nem tartozik felelősségi körébe, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket törölje, illetve, hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajtson végre.

A szerkesztőknek, operátoroknak joguk van a fenti szabályok megsértőit korlátozni a felhasználói jogokban. Az eltiltást azonban, eltekintve a nagyon extrém esetektől, figyelmeztetés előzi meg, s csak azután alkalmazza az operátor a szankciókat.

Felhasználói szabályzat

A portál egyes funkcióinak használatához regisztráció szükséges. Tilos olyan felhasználónév használata, amely megtévesztő módon hasonlít más felhasználó, híres ember vagy szervezet nevére, trágár kifejezést tartalmaz vagy egyértelműen köthető egy már törölt felhasználónévhez. A felhasználónevek utólagos megváltoztatására nincs mód.

A portál felhasználási feltételeinek megsértése a hozzászólások vagy a regisztráció külön figyelmeztetés nélküli törlésével, vagy a felhasználó kitiltásával járhat. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármely regisztrációt külön figyelmeztetés és indoklás nélkül töröljön vagy kitiltson.

Adatvédelmi elveink

 A Szolgáltató ezúton teszi közzé adatvédelmi elveit és gyakorlatát, amelyet magára nézve kötelezőnek ismer el.

 • A Szolgáltató kijelenti, hogy tiszteletben tartja ügyfelei bizalmas információit, a tudomására jutó, a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a kiadványai és szolgáltatásai fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás, illetve statisztika készítéséhez használja fel.

 • Ésszerű ellenőrzést biztosítunk azok felett a személyes azonosító adatok, információk felett, amelyeket ügyfeleink megosztanak velünk. (Személyes azonosító adatnak, információnak számít mindaz, amely összefüggésbe hozható az ügyféllel). Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.

 • Egyes, portfoliónkba tartozó szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztráció során az egyes adatok szolgáltatása önkéntes. Amennyiben valaki megtagadja személyes adatainak szolgáltatását, úgy ez semmilyen szankciót nem von maga után.

 • A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról és céljáról.

 • Elképzelhető, hogy az Ön számítógépén elhelyezett adatállományok (cookiek) generálására kerül sor. Ilyen adatállományt hoz létre például a Karpatinfo.net közösségét kiszolgáló szoftver a felhasználó azonosítása és további látogatásának megkönnyítése céljából. Ennek megtörténtéről Ön a A Szolgáltatótól nem kap további értesítést. Az adatállományok generálása bizonyos szolgáltatások működtetéséhez szükségesek. Ön letilthatja ezeknek az adatállományoknak a generálását, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatójában kap tájékoztatást.

 • Amennyiben a Szolgálatató a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérőre kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és megszerezi ehhez annak hozzájárulását, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön kérésére is törli a Szolgálatató. Az adattörlés az adatok felismerhetetlenné tételét jelenti oly módon, hogy azok helyreállítása nem lesz lehetséges a továbbiakban.

 •  A Szolgálatató által működtetett portfolión kívüli más oldalakra linkelve nem érvényes ez az adatvédelmi megállapodás. A Szolgáltató nem felelős olyan weboldalak adatvédelméért, melyek a portfoliójához kapcsolódnak.

 • Miután Ön regisztrálta magát Felhasználóként, lehetősége van hírlevelünk előfizetésére. Bármikor választhatja az előfizetést vagy a lemondást. Az adatbázisban szereplő információt harmadik személynek nem adjuk át. A hírlevél megrendelését vagy lemondását a megadott linknél tudja beállítani. Alkalomszerűen küldhetünk tömeges e-mailt minden regisztrált felhasználónak (nemcsak a hírlevélre feliratkozottaknak), ha olyan információt szeretnénk megosztani, amely nagy érdeklődésre tarthat számot. Ha egyáltalán nem szeretne ilyen jellegű e-mailt kapni tőlünk, kérjük, kérje a regisztrációja törlését a rendszer adminisztrátorától, viszont ebben az esetben, ha a portfolióhoz tartozó portálok korlátozott részeit használni szeretné, akkor újra kell regisztrálnia magát.
 • Ha az adatvédelemre vonatkozó megállapodás módosul, az adatbázisban szereplő Felhasználók értesülnek a változásokról. Ha egy Felhasználó úgy dönt, hogy az adatvédelem nem megfelelő számára, akkor bármikor érvénytelenítheti regisztrációját, kérve a törlését a rendszergazdától.

Kapcsolat

Ha kérdése van, vegye fel velünk a kapcsolatot: karpatinfo.portal @ gmail.com.