Kárpátinfo hetilap


cirok
sorghum-field-800.jpg


Cikksorozatunk előző részében bemutattuk a szemes cirok legfontosabb jellemzőit, tulajdonságait, igényeit és azt, hogy miért is érdemes termesztenünk. Jelenlegi írásunkban pedig eme növény termesztéstechnológiájának egy részét (a vetésig bezárólag) szeretnénk ismertetni.

Vetésváltás

A szemes cirok az előveteményre nem igényes, kedvező számára, ha korán lekerülő növény után, például kalászosok vagy korai kapások után kerül. A kukorica rossz előveteménynek számít. Az önmaga után való termesztést elég jól bírja, de vetésváltás nélkül legfeljebb 3-4 évig termeszthető. Nagy vízigényű növény ne kerüljön utána, mivel a cirok mélyreható bojtos-gyökérzetének köszönhetően a talajt nagy mélységig, a holtvíztartalomig kiszárítja.

Talajelőkészítés

Vetése előtt a talajt hasonlóan készítjük elő, mint a kukoricának. Korai lekerülésű növény után (pl. kalászosok) a tarlóhántás és tarlóápolás elvégzése, vízmegőrző és gyomirtó hatása miatt, elengedhetetlen feladat. Vízigénye, illetve a gyengébb minőségű talajokon történő termesztése indokolttá teszi, hogy talaj előkészítése során gondoskodni kell a vízbefogadó képesség javításáról. Későn lekerülő elővetemény után, a szármaradványok aprítását követően szántás végezhető.

A szemes cirok meleg, kellően nedves, nagyon jó minőségű magágyat igényel. A kicsi magméret miatt fontos a jó minőségű, aprómorzsás magágy, a gyors csírázás, kelés érdekében. A csíranövény a kisebb magméret következtében gyengébb, mint a kukoricáé. Kelés után, a járulékos gyökérzet kifejlődéséig lassan nő. A cirok kezdeti lassú fejlődése miatt a talaj előkészítése során különös figyelmet kell fordítani a gyomok irtására.

Tápanyagellátás

Tápanyagigénye a talaj tápanyagtartalmától függően változik és hasonló a kukoricáéhoz. Azonban nagyméretű gyökérzetének köszönhetően a talajban található tápanyagokat kiválóan hasznosítja, ezért hasonló adottságú talajokon a kukoricánál akár 20-30 %-kal kevesebb műtrágyamennyiséggel is beéri az adott évben. Ez nem azt jelenti, hogy a felvett, pontosabban a terméssel levitt tápanyagokat ne kellene pótolni a későbbiekben! Ugyanis, ha ezt nem tesszük meg, akkor az a termőföld kizsarolásához, termőképességének csökkenéséhez fog vezetni.

A tápanyagok (műtrágyák) kijuttatása mind a mennyiség, mind az időzítés tekintetében gyakorlatilag megegyezik a kukorica tápanyagellátási technológiájával.

Vetés

A vetéshez csak csávázott vetőmagot használjunk. Az optimális csírázáshoz 12-13 °C tartós, de a gyors, lendületes keléshez 14 °C fölötti talajhőmérséklet szükséges. Ajánlott vetési ideje a kukorica vetési idejének második fele, vagyis április legvégétől, május közepéig. Vidékünkön az optimális vetési időszaknak a május 1–10. közötti időszakot tekinthetjük.

A vetés mélysége 2-5 cm közé tehető. Kötöttebb talajokon a 2 cm, míg laza talajokon az 5 cm vetésmélységet érdemesebb alkalmazni. A cirok képes kicsírázni 5 cm-nél mélyebbről is, de ilyenkor a kikelt növény nagyon gyenge és sok lehet a csírapusztulás. Tömörítés a talaj nedvességtartalmától függően vetés előtt és után is szükséges lehet.

Az alkalmazott sortávolság szemes cirok esetében nagyon változó (24–70 cm) lehet. Vethető: gabona-, kukorica-, cukorrépa-, vagy egyéb szemenkénti vetőgéppel is. A sortávolságot leggyakrabban a rendelkezésre álló sorközművelő eszköz, a hibrid mérete, valamint habitusa határozza meg. A nagyobb méretű fajták esetében a nagyobb, míg a kisebb méretű hibridek esetében a kisebb sortávolságok betartása javallott. A sűrűbb sorokban termesztett cirok hamarabb árnyékolja a talajt, így kevesebb gondot okoz a gyomirtás.

A kivetendő csíraszám meghatározásánál az adott fajta vetőmag ajánlásán túl figyelembe kell még venni azt is, hogy jó körülmények között is gyenge a kelés. Általában a kivetett magmennyiség 65-70 %-a fejlődik növénnyé. Az alacsonyabb tőszámot produktív bokrosodással nagyon jól képes kompenzálni a növény. A csíraszám 200-500 ezer közé tehető. Ideális körülmények között a megfelelő állománysűrűség a különböző sortávolságok függvényében az adott vetőmagmennyiségből (30-35 %-os kelési veszteséggel számolva) határozható meg, amelyet a következő táblázat szemléltet:

cirok

Folytatva cikksorozatunkat, a továbbiakban megtudhatjuk, hogy milyen ápolási munkálatai vannak a szemes ciroknak, hogyan végzik annak betakarítását, valamint milyen felhasználási lehetőségei lehetnek ennek a szárazságtűrő növénynek.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura Carpatika Alapítvány