Kárpátalja | 2020. 11. 27. – 14:29 |

Koszorúzási ünnepség a beregszászi Kölcsey-emléktáblánál

A világban élő nemzetek közül mintegy kétszázötvennek van himnusza. Ezek közül a magyaroké mindenképpen kiemelkedő alkotásnak számít. Mert sok nemzet himnuszától eltérően nem egy katonai induló, még csak nem is az illető nép dicső tetteire emlékeztető szöveges zenemű. Hanem egy közösség küzdelmeit, hányattatásait számba vevő olyan megzenésített költemény, amely a nemzet jövőjét legfőképpen az isteni gondviselésben látja. A magyar kultúra napján főként erről beszéltek a beregszászi Kölcsey-emléktáblánál tartott megemlékezés szónokai.

Köszöntőjében Zubánics László történész, az UMDSZ elnöke arra emlékeztetett:

a kárpátaljai magyarság tisztában van vele, hogy számunkra nyelvünk és kultúránk jelenti a legnagyobb megtartó erőt.

Két évtizeddel ezelőtt még kevesen gondolták, hogy korábban kivívott nyelvi jogaink megvédéséért, iskolarendszerünk megtartásáért az ukrán államhatalommal szemben ilyen ádáz küzdelmet kell folytatnunk. Ezt igencsak megnehezíti nemzettársaink tömeges elvándorlása. Ám az mindenképpen reménykeltő, hogy a kárpátaljai magyaroknak bő fél évtizeddel ezelőtt sikerült összefogniuk, és hogy egy erős anyaország áll kitartóan mögöttünk.

Nemzeti sorsfordulóinkra reflektáló költemény a magyar himnusz, amely születése óta túlélt különböző politikai rendszereket és államformákat,

fogalmazott Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul. A mű időtállósága jelzi a magyar nemzet tagjainak az Istenbe, a jövőbe vetett hitét.

A bevezetés alatt álló közigazgatási reform új helyzetet teremt a Beregszász környékén egy tömbben élő magyarok számára,

hangsúlyozta Babják Zoltán, Beregszász polgármestere, aki annak a reményének adott hangot, hogy a többségi nemzet itteni képviselőivel továbbra is egyetértésben és barátságban élhetünk.

A Himnusz üzente világos: a magyarság a Kárpát-medencében történő megtelepedése óta igencsak sok viszontagságon ment keresztül, és élni akarása, kultúrája, Istenbe vetett hite segített a megmaradásban,

fogalmazott Molnár D. István, a KMKSZ beregszászi alapszervezetének az elnöke. Nekünk is az elődök példáját kell követni, akik következetesen ragaszkodtak nyelvükhöz, kultúrájukhoz.

Moritz László (Svédország) az Anyanyelvi Konferencia képviseletében elismerően szólt arról a küzdelemről, amelyet a kárpátaljai magyarok közösségként való megmaradásukért folytatnak.

Az ünnepség végén a résztvevők megkoszorúzták a posta falán található Kölcsey-emléktáblát.

-eszenyi-

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!


Hirdetés