| 2020. 11. 27. – 14:29 |

Fontos az ifjúság között végzett szolgálat - Lelkészbeiktatás Beregszászon

Immáron tíz éve – amikor is a beregszászi református gyülekezet szorgalmazta a főiskolai lelkészi státusz létrehozását – működik a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán a Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet (FRIGY). Az elmúlt héten új lelkészek beiktatására került sor a beregszászi református templomban.

Az alkalmon Margitics János beiktatandó lelkész hirdette Istennek igéjét. Ezúttal a tíz szűz (Mt 25, 1–13) példázatán keresztül arra hívta fel a figyelmet, hogy készületlenül nem várhatjuk az Urat. Tudjuk, hogy visszajön Jézus, mégsem készülünk fel a vele való találkozásra, mert nincs békességünk Istennel, nincs élő reménységünk. Amikor majd látjuk érkezésének jeleit, már késő lesz, nem lesz időnk felkészülni, mint az öt balga szűznek, akik nem vittek magukkal olajat a vőlegényvárásra, s nem is mehettek be a menyegzőre. A másik öt felkészülten várta, mert szerették azt, aki jön, s ők be is mehettek. Készüljünk hát, ne halogassuk a bibliaolvasást és szolgálatot, hogy amikor eljön, ne azt mondja nekünk, mint az öt balgának, hogy nem ismerlek titeket. „Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!” (Mt 25, 13)

Az igehirdetést követően Taracközi Ferenc, a beregszászi református gyülekezet vezető lelkésze elmondta, hogy a Beregszászi Református Egyházközség csakúgy, mint a Kárpátaljai Református Egyház missziói küldetésében kiemelt helyet foglal el az ifjúság és diákság között végzett szolgálat. Fontosnak tartják, hogy a képzett, főiskolai végzettséggel rendelkező fiatalok közül mind többen megmaradjanak szülőföldjükön, képzettségük minél mélyebb, világlátásuk pedig minél szélesebb legyen. Ezért látták szükségesnek, hogy a Beregszászban tanuló református diákok körében egy olyan közösség is kialakuljon, mely lelki otthonná is válhat, mely segíti őket reformátusságuk megőrzésében, így 2006. szeptember 1-től főiskolai lelkész foglalkozik a hallgatók lelki életével. Az elmúlt esztendőben betöltetlenné vált a főiskolai lelkészi státusz, ezért a Kárpátaljai Református Egyház vezetőségéhez fordultak segítségért. Kérésüknek eleget téve a Margitics házaspár beosztott lelkészekként kerültek a beregszászi gyülekezetbe. „A mai istentiszteleten azért gyűltünk össze, hogy megerősítsük őket abban, hogy közösségként mellettük állunk imádságban, és kérjük Isten áldását, hogy a fiatalok között végzett szolgálatuk legyen Tőle való, áldásként legyenek a főiskolán. Erősítsék akár a diákokat, világítsanak a tanárokkal együtt, mutassanak Krisztusra, aki a mi megtartónk, jövőnk. Hisszük, hogy a munkánk nem hiábavaló Őbenne” – fogalmazott Taracközi Ferenc.

Margitics Jánost és feleségét, Erikát Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke iktatta be szolgálatukba. Eskütételüket követően a püspök a Zsoltárok 37, 37 versét helyezte szívükre: „Vigyázz, hogy feddhetetlen légy, ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke emberéé!”

A tudás alapja a hit, fogalmazott köszöntőjében dr. Orosz Ildikó rektor. A tudás mellé hitet is kell ragasztani, ezért tartják fontosnak, hogy a főiskolán legyen lelkészi szolgálat, hogy ily módon is terjesszék a keresztyén hitet, a szeretetet. A rektorasszony fontosnak nevezte, hogy azt hiteles emberek tegyék. Arra is figyelmeztetett, hogy őrállóként megsokszorozott munkát kell végezni itt lelkésznek, pedagógusnak egyaránt.

A fiatal lelkészházaspárt az előd, Maksai Attila látta el hasznos igei tanácsokkal. A FRIGY nevében Zánik Patrik gondnok köszöntötte a frissen beiktatott főiskolai lelkészeket. Marosi István, a főiskola görögkatolikus lelkipásztor azt kérte, hogy legyenek hűséges szolgatársak.

A beiktató istentiszteleten a beregszászi református gyülekezet kamarakórusa szolgált csodálatos énekekkel.

Kovács Erzsébet

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!