Kárpátinfo hetilap
Nem oly nagy gond, nyugtathatnánk azokat, akik amiatt aggódnak, hogy a Beregszászt félkörben védő, egykor csodálatosan rendben tartott, szakszerűen gondozott szőlőtáblák neve hamarosan a feledés homályába vész.

Hisz szerencsénkre a különböző korokban készült, precízen összeállított katonai térképek a dűlőneveket mindörökre megörökítik az utókornak. Ám ha nem lépünk gyorsan, éppen azoknak a családoknak a neve kerül feledésbe, akik ezeket a parcellákat szorgos, verejtékes munkával évtizedeken át művelték. Ezért is vagyunk hálásak mindenkinek, aki segít ébren tartani a kollektív emlékezetet. Mint ahogy teszi ezt a hetvenes éveinek végét taposó Kabáci László, aki a szovjet érában évtizedeken át dolgozott a beregszászi szovhozüzemben.

Aki a levelében így ír. ,,A hegyek, dűlők sorát mivel is lehetne kezdeni, mint Schönborn gróf intézőjének, Pál Győzőnek az Ardai-hegyen elterülő birtokával és nagyszerű, kétszintes pincéjével, ahol ma a földrengést jelző állomás működik. A birtok legnagyobb részét a Bakator szőlők foglalták el, ezek a táblák a hegy alsó részén, a szoknyája mentén húzódtak. Mivel bőven termett, ezért nevezték el a szegény ember szőlőjének. Feljebb a Saszla, vagy ahogy errefelé mondják, a Gyöngyszőlő termett. Legfelül pedig a Kokondának nevezet rész Rizlinggel volt betelepítve. Itt már olyan köves volt a talaj, hogy a szőlőt nem hagyományos, hanem csak rákláb kapával lehetett megművelni.,,

Mielőtt folytatnánk a dűlők számbavételét, idézzünk fel egy történetet, amely már vidékünknek Magyarországhoz való visszacsatolása után történt. A mai autóiskola, a korábbi DOSZAAF, ahol a szovjet érában évtizedeken át a szovjet hadsereg egyik rádiós csoportja működött, nos, a magyar érában ez Illyésházy nyugalmazott tábornok rezidenciája volt. Ekkor esett meg az a csúfság, hogy betörők jártak a nyáron üresen álló borházban. A csendőrök hamar megtalálták a tetteseket, három környékbeli legényt, akiket fogdába zártak, és táviratoztak Illyésházynak. A tábornok rövid időn belül megérkezett Budapestről, s csakhamar eléje vezették a három elkövetőt. Akik megszeppenve álltak az ősz hajú, díszegyenruhába öltözött hadfi előtt. Illyésházy odalépett a legidősebb legényhez, és kemény hangon rászólt:
– Fiam, volt maga már katona?
A megszólított, ha lehet, még jobban lesütötte a szemét, s alig hallhatóan válaszolt:
– Kérem alásan, nem voltam.
– Nos – emelte fel a hangját a tábornok –, tudjátok meg, ti gazfickók, hogy Magyarországnak négy sarka van, s az egyik sarkában én állok.

A beregardóiak azóta is, ha a társaságnak jelezni akarják – akárcsak viccesen vagy félig komolyan is –, hogy mennyire fontos személyek ők, Illyésházy ezen mondatát emlegetik.

A kolhoz óvodájának – a kétszintes épület a múlt század negyvenes éveinek elején épült – Pócsi ügyvéd uram volt a tulajdonosa. Nem messze található a szovhoz brigádháza, amelyet mostanra jelentős részben átépítettek, itt terült el a nagybégányi Pogány földesúr birtoka. Tudni kell, hogy a Rózsás, más néven a Csipkegödör az Ardai-hegy folytatása. A Sárok-hegytől a város felé húzódott a Grádics. Ez már a mai Pacsirta környéke, itt húzódott a Linner család kőfalakkal megtámasztott, teraszosan megművelt 7,5 hektár szőlője. A Benda család szőlői is a közelben terültek el. A borgyár sisaktornyas épülete fölött találjuk a város szőlejét.

,,Lépünk egy nagyot – írja a levélíró –, és már az Amfiteátrum környékén járunk. Itt van a hegyvonulat egyik kiemelkedő része, amelyet a híres Kalmár-dűlő néven illették a régiek, és a tetején állt valamikor az árvaház épülete.,,

Visszább a Csipás-dűlő, amelyen keresztül a Kígyósra vezető országút húzódik, mellette a Böndőbánya. Itt állott egykoron Kontnak, az egyik beregszászi téglagyár tulajdonosának a borháza és a pincéje. Sokan ismerik a régiek által ma is emlegetett Hubert korcsmát – a Munkácsi és a Lónyai utca találkozásánál. Tudni kell, Hubert uramnak a Böndőbánya környékén volt egy takaros borháza és gondosan rendben tartott szőlője. A dűlőt a környékbeliek Csepegő néven emlegették.

Nem messze ettől található a Heő-dűlő, ahol a híres gyermekorvosnak, Hartmannak volt a szőlője. A Rivaj, a Rigó, a Csillagos már a Kishegy környékén húzódott, Tórafüggőnek pedig a hegynek azt a részét nevezték, ahol most a Kishegy étterem rendezkedett be. A Veresbegy Muzsaly elején található, Nagyaranyosként pedig a Veresbegy fölötti részt emlegették eleink. A Felsőaranyos egy Fricse nevű magyar tábornok tulajdona volt. A Messzelátó a Nagyhegy tetején húzódott.

Idézzük fel a dűlőneveket újból, ajánlja levelében Kabáci László. Csipkegödör, Szila, Rigó, Szarka, Mózsi, Csiga, Vasbika, Kőporos, Mezőgrádics, Felsőaranyos, Nagyaranyos, Dajbóc, Messzelátó, Teje, Rivaj, Veresbegy, Csillagos, Kistelek, Tórafüggő, Heő, Darvas, Böndőbánya, Hőbörgő, Maró. Csak remélni tudjuk, hogy talán élnek még közöttünk olyan idősebb emberek, akik elolvasva ezeket a dűlőneveket, felelevenítenek néhány szép régi történetet.

Kovács Elemér