Advent első vasárnapját egy szépen megújult templomban köszönthették a beregújfalui reformátusok. Meg is töltötték a szent hajlékot, hogy hálát adjanak az Úrnak azért, mert támogatókat, segítőket küldött, és megőrizte az építőket, mindeddig megtartotta a gyülekezetet. Azért imádkoztak, hogy jövőt építő, istenfélő, lélekben megújult, megerősödött közösségként vezesse népét a cél felé.

Az ünnepi istentiszteletre érkezőket Halász Dezső helyi lelkész köszöntötte, majd Zsukovszky Miklós esperes hirdette Istennek igéjét: „…itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk: az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit” (Róm 13, 11–12). Ez a világ most sötétségben él, de az advent üzenete, hogy el fog múlni ez a sötétség, a második eljövetel fényes napként fogja megvilágítani ezt az egész világot. A világosság felé megyünk, de nem ülhetünk ölbetett kézzel, figyelmeztetett az igehirdető. Tegyük le a sötétség cselekedeteit, öltsük fel azt a ruhát, amit Jézus Krisztus szerzett nekünk, gyakoroljuk a megbocsátást és a szeretetet, ami átalakítja az életünket, környezetünket, mondta. Az igehirdető kiemelte, hogy ebben az adventben bennünk kell eljöjjön a világosság, hogy meglássuk a másik emberben a testvért. A szeretet gyakorlása a mi küldetésünk, mutatott rá.

Az igei szolgálatot követően Halász Dezső ismertette a gyülekezet történetét, a templom felújításának menetét, majd megköszönte a magyar kormány hathatós segítségét, köszönetet mondott az egyházkerület, az UMDSZ, a KárpáHáz Alapítvány, a helyi erdészet és a gyülekezet támogatásáért.

Mező István Mózes, Magyarország Miniszterelnökségének Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának titkársági vezetője sajnálattal szólt arról, hogy Nyugaton egyre több templom veszti el eredeti funkcióját, egyben örömének adott hangot, hogy Kárpátalján megújulnak a szent hajlékok, ami nem csupán közösségmegtartó erőt jelent, de a jövőbe vetett hitről is tanúskodik. Azt kívánta, hogy tovább épüljön ez a közösség, erősödjön nemzetünk, legyen ez a megújult templom az a hely, ahol a gyülekezet megtapasztalja Isten kegyelmét.

Templomaink megújítása bizonyság arra, hogy Isten segítségével, összefogással, testvéri szeretettel óriási dolgokat tudunk véghez vinni, kezdte beszédét Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) főgondnoka, aki hálát adott az Úrnak azért, hogy vezet hozzánk segítőket. Legyünk szeretettel egymás iránt, kérte a főgondnok, aki a rómabeliekhez írott levél egyik versét helyezte a gyülekezet szívére: „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott”.

Istenre figyelve, Jézusba kapaszkodva kérjük a békességet, „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek” (Jer 29, 11) – emlékeztetett az ígéretre Petrusinec Vladimir, a KRE világi főjegyzője. Reményteljes jövőt szán nekünk az Úr, ha rá figyelünk, mondta köszöntőjében Hadnagy István, a Beregi Egyházmegye főgondnoka, aki a Zsoltárok 105, 1 versét ajánlotta az ünneplő gyülekezet figyelmébe: „Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt!”

Zubánics László, az UMDSZ elnöke arra emlékeztetett, hogy a templom az a hely, ahol közösségként élhetünk, s erre a történelem folyamán mindenkor szükségük volt eleinknek, ezért építettek szent hajlékokat. Fogyatkozó magyar közösségünknek erre ma is nagy szüksége van, figyeljünk oda egymásra, mondta az elnök, aki elismeréssel szólt a beregújfalui templom díszítéséről, a Rákóczi-mintás hímzett szőttesről, mely őrzi a helyi értékeket.

A megújult templom, a megvalósult cél a jövőt jelenti, fogalmazott köszöntőjében Tóth Győző, a KárpátHáz Alapítvány ügyvezetője.

Az ünnepi istentiszteletre érkezett lelkészek egy-egy igével köszöntötték a gyülekezetet, majd vers- és énekszolgálat zárta a hálaadást.

Marton Erzsébet