| 2020. 11. 27. – 14:29 |

A föld szerelmesei- Jövő évi kenyerünk – gazdafórum Beregszászon

A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) a Magyar Kormány támogatásával nyár végén újabb sikeres vetőmagakciót hajtott végre. Megvásárolt 200 tonna jó minőségű vetőmagot és a hozzá szükséges műtrágyamennyiséget, s azt szétosztotta 340 termelő között. Az elmúlt héten megtörtént a határbejárás, amelynek célja, hogy megvizsgálják: az ellenőrzött körülmények között elvetett szaporítóanyag hogyan kelt ki, s miként fejlődik. A szemrevételező bizottság, amelynek tagjai sorában tudhattuk Jakab Istvánt, a MAGOSZ elnökét, a parlament alelnökét, a látottakkal messzemenően meg volt elégedve. Az elsőosztályú Mulon egy francia vetőmagcég által előállított vetőmag, amely szépen fejlődik.

Nem csak gazdasági szempontból van nagy szükségünk egy sikeres évre, mondta el lapunk tudósítójának Huszár Péter, a KMVSZ alelnöke, mivel őszi kalászosokból az utóbbi években olyan alacsony hozamokat takarított be a kárpátaljai gazdák többsége, hogy már kérdésessé vált: lehet-e egyáltalán ezt a kultúrát nálunk kis parcellákon nyereségesen termeszteni. Márpedig a vetésforgó megköveteli, hogy ne csupán kukoricát vessünk minden évben. Tegyük hozzá, a kényszer nagy úr, hisz számos takarmánynövény – lucerna, lóhere, répa, repce stb. – termesztése a jószágállomány jelentős csökkenése miatt ez idő tájt erőteljesen visszaszorult. Így a termelők kényszerhelyzetbe kerültek.

Az isteni és az emberi erő összeadódik, s így várhatunk megfelelő eredményt, mutatott rá igei köszöntőjében Radvánszky Ferenc lelkipásztor a Jövő évi kenyerünk elnevezésű gazdafórumon. A Rákóczi Főiskolán mintegy 200 földműves részvételével megtartott alkalmon Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul rámutatott: az agráriumról végleg kiderült, hogy egy fontos stratégiai ágazat. A földhöz való ragaszkodás, a szívósság, az előrelátás, és nem utolsó sorban a beosztás tartotta meg földműves eleinket. Ezeket az értékeket ma is tovább kell vinni.

Hatalmas változások előtt áll Európa, s benne Ukrajna, kezdte beszédét Jakab István. Miközben az öreg kontinensen a természet legfőbb rongálóinak a gazdálkodókat, az agrárium szereplőit kiáltották ki, aközben Ukrajnában elindult a termőföld eladását tiltó törvény feloldásáról szóló társadalmi vita. Az már jól látszik, hogy rengeteg érdek és ellenérdek ütközik majd, ám számunkra az a legfontosabb, hogy a kárpátaljai magyar gazdák ne kerüljenek versenyhátrányba. Ezért van szükség az egymásra figyelésre, a szakmai tudás átadására, az összefogásra, s a szerencsére egyre bővülő baráti kapcsolatok elmélyítésére. A tudás megszerzése a legkevesebb pénzbe kerül, de hosszú távon a legtöbb hasznot hozza.

Virág László, a KMVSZ elnöke a 2300 fős tagság nevében mondott köszönetet a magyar kormánynak, s beszámolt a legújabb fejlesztésekről és a jövő évi tervekről. Idén sikerült két telephelyet megvásárolni, az egyiket Sárosorosziban, a másikat Zápszonyban, ahol már részben kialakították a gabona szárításának és tárolásának korszerű feltételeit. Jövőre még két ilyen létesítmény megvásárlását tervezik, hogy betakarításkor a gazdáknak ne nyomott áron kelljen értékesíteni a terményüket. Az elnök beszélt arról is, hogy a legfelkészültebb kárpátaljai gazdák átállhatnak a vetőmagtermesztésre. Ez újabb kitörési lehetőség számukra, amely jelentős szakmai fejlődéssel jár együtt.

A továbbiakban Miskucza Péter, a LAC Holding Zrt. képviselőjének előadását hallgathattuk meg a sikeres búzatermesztésről, a magyar búzanemesítés eredményeiről, s arról, hogy intenzív termesztés esetén a fajta a hozamok alakulásában meghatározó tényezőnek számít.

Pái Béla növényvédelmi szakember előadásában rámutatott: az EU-s országok, valamint Ukrajna vonatkozásában jelentős eltérés mutatkozik a növényvédőszerek vásárlásának gyakorlata, valamint azok felhasználása terén. Erre hívta fel a figyelmet akkor, amikor a KMVSZ támogatásával sikerült megjelentetni a Növényvédő szerek a Kárpát-medencében elnevezésű kiadványt.

Farkas Kordonec Gabriella azokra a jogszabály¬módosításokra hívta fel a jelenlevők figyelmét, amelyek az agrárvállalkozókat az elkövetkező hónapok során érintik. Beszélt az on-line pénztárgépek fokozatos bevezetésének ütemtervéről. Mint a kormány állítja, ezekre az intézkedésekre a szürke gazdaság kifehérítése miatt van szükség. Ám szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy pénztárgépek bevezetésére sok helyen még nem adottak a feltételek.

-ardai -

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!


Hirdetés