Kárpátinfo hetilap
A ballagás egy tanuló életében nagy esemény – lezárul egy korszak, a gyermekből felnőtt lesz. A nagybetűs Élethez a legjobb útmutatást pedig egy egyházi iskola adhatja. Nem volt ez másként a Nagyberegi Református Líceum huszonhat végzősének életében sem, akiket tanéveik során szerető, féltő tanáraik kísértek az isteni gondviselés oltalmával. Július 9-én a nagyberegi református gyülekezet templomában pedig ünnepi keretek között búcsúzhattak szeretett tanintézményüktől.

Az alkalmat Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök áhítattal nyitotta meg. Aki a felolvasott igeszakasszal rávilágított arra, hogy az Úr szemében egyformák vagyunk, nem nők és férfiak, ilyen vagy olyan nemzetiségűek.

Isten nagy ajándékot adott nekünk, de mi, gyarló emberek ezt sokszor nem látjuk meg, lázadunk az Úr ellen. „Soha ne feledjük, mi az Úr gyermekei vagyunk, bármilyen nehéz is legyenek napjaink” – helyezte a jelenlévők szívére.

A megjelenteket Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ideiglenes ügyvivője köszöntötte. „A mai nap nemcsak a végzősök nagy ünnepe, de a kárpátaljai magyar közösség számára is jelentős alkalom. Járványok és háború idején az oktatás nem volt zökkenőmentes, de az itt élők jól tudták venni a felmerülő akadályokat” – hangsúlyozta. Kraus Viktor, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Ungi Egyházmegyéjének esperese a magyarság összetartásáról szólt, arról, hogy amikor a kárpátaljai magyarságot atrocitás éri, az minden elszakított területen élő magyar embernek fáj. „Azért fáj ez minden magyarnak, mert szeretjük egymást, mert testvérek vagyunk, éljünk bárhol is a világban” – fogalmazta meg. Molnár Norbert, a Magyar Református Szeretetszolgálat képviselője és Zán Fábián Sándor püspök az Úrba vetett feltétlen bizalmat és bátorságot kívánta a végzős diákoknak. Szabó Dániel, a Magyar Református Presbiteri Szövetség tiszteletbeli elnöke a líceum indulásának éveiről emlékezett meg, s kérte az Urat, hogy a jövőben is tartsa meg az intézmény munkatársait.

A köszöntőket követően a 10. évfolyamosok vettek búcsút a végzősöktől. Kuruc Attila Reményik Sándor Békesség Istentől című versét mondta el, Selej Viktória a diákévekről, az együtt töltött kellemes percekről emlékezett meg, majd az Emlékezzél meg az Úr jóságáról című dalt adták elő közösen. Sor került egy utolsó névsorolvasásra is, Tóth László lelkészigazgató pedig egy-egy személyre szóló igét helyezett a ballagó diákok szívére. A stafétabot átadását követően a végzős diákok ragadták magukhoz a mikrofont. Zenés-verses összeállításukban megköszönték tanáraiknak a sok türelmet, bátorító szót, szüleiknek a féltő gondoskodást, s reményüket fejezték ki aziránt, hogy kitűzött céljaikat maradéktalanul el tudják érni. A diákokat online formában osztályfőnökeik is köszöntötték – Gálfi Dezső, a 11. A osztály osztályfőnöke és Kovács András, a 11. B osztály osztályfőnöke az eltelt évek örömeiről és nehézségeiről emlékezett meg, s terhektől mentes életet kívántak a ballagóknak.

„A járvány és a háború miatt egy rendhagyó alkalomra gyűltünk össze. Rendhagyó, mégis kiemelt ünnep, hisz huszonhat végzőst bocsáthatunk útjára, hogy továbbvigyék, amit iskolánkban magukba szívtak” – hangsúlyozta Tóth László tiszteletes. Majd ismertette az idei év során elért teljesítményeket. Ezúttal összesen negyvenhét tanuló részesült jutalomban – közülük is kiemelkedő eredményt ért el Molnár Gvendolin Olívia, Jaró Eszter, Páll Márton és Ádám Tünde. Ezt követően az egyik volt diák, György András felvidéki lelkipásztor és a Pozsonyi Református Egyházmegye által a líceum legtehetségesebb tanulói támogatására életre hívott Gulácsy Lajos Ösztöndíjat is átnyújtották. Emellett szintén egy volt líceumi diák felajánlásában részesült Ádám Tünde. A diákok mellett tanáraik munkáját is elismerés illeti – az intézmény vezetősége többéves áldozatos munkájáért kitüntetésben részesítette Kepics Andzselika énektanárt, Az év tanára díjat pedig Bacskó Tivadar fizikatanár vehette át.

Páll László beregrákosi tiszteletes a 11. évfolyamosok szüleinek nevében köszönte meg a tanintézmény munkatársainak áldozatos, odaadó munkáját. Az esemény záróakkordjaként Tóth László lelkipásztor kérte Isten áldását a jelenlévők életére.

Kurmay Anita

Galéria

Ballagás a Nagyberegi Református Líceumban
Ballagás a Nagyberegi Református Líceumban
Ballagás a Nagyberegi Református Líceumban
Ballagás a Nagyberegi Református Líceumban
Ballagás a Nagyberegi Református Líceumban
Ballagás a Nagyberegi Református Líceumban