Kárpátinfo.net
Aki megfeledkezik a múltjáról, annak a jövője is bizonytalanná válik. A múltunkhoz, a gyökerekhez való kötődés különösen a kisebbségi létben nagyon fontos, mivel ebben a helyzetben számos olyan kihívással kell szembenéznünk, amelyek identitásunkat, a magyarsághoz való tartozásunkat gyengítik, hangzott el azon az ünnepségen, amelyen felavatták dr. Bellyei László író, újságíró, kritikus, főiskolai tanár emléktábláját, aki a Beregszászi Állami Reálgimnázium, majd a Beregszászi Magyar Királyi Állami Gimnázium tanára és igazgatóhelyettese volt. A meghitt alkalomra a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium udvarán került sor.

A jelenlevők először részleteket hallhattak Bellyei László Ébredés című művéből Rajkó Anna gimnáziumi tanuló tolmácsolásában. Szabó Árpád, a gimnázium igazgatója megnyitó beszédében azt hangsúlyozta, hogy jöhetnek ránk bármilyen nehéz idők, azokra, akik sokat tettek közösségük megmaradása, fejlődése érdekében, kötelességünk emlékezni: kimagasló teljesítményükből, kitartásukból, önzetlen tetteikből mi is erőt meríthetünk.
Beke Mihály András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzulja köszöntőjében annak az örömének adott hangot, hogy a koronavírus-járvány okozta nehéz helyzet ellenére a kárpátaljai magyarság rengeteg életjelet ad magáról, s ez a jövőt illetően igencsak biztató. A fiatalokról szólva a diplomata arra emlékeztetett, hogy a mai modern korban is szükség van példaképekre, olyanokra, akik személyes karrierjük építése mellett akarnak és tudnak is tenni azért a közösségért, ahol élnek.

Dalmay Árpád, az emléktáblát ajándékozó Beregszászért Alapítvány kuratóriumának elnöke –  aki rajta kívül álló okok miatt sajnos nem tudott részt venni az emléktábla avatóján – levélben köszöntötte az egybegyűlteket, amelyet Szoboszlai Kamilla tanuló olvasott fel. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a gimnáziumunk hagyományait és ismert személyiségeinek emlékét példamutató hűséggel őrző Bethlen Gábor Gimnázium újabb emléktáblát avat, kezdte írását a beregszászi lokálpatrióta. Aki a továbbiakban szólt az általa vezetett alapítvány legfontosabb céljairól, sokirányú tevékenységéről. Aztán részletesen elemezte a most ünnepelt Bellyei László munkásságát. Az irodalomtörténész, kritikus, publicista, író és költő Zapf Lászlóként született Beregszászban 1910. február 25-én. A Bellyei nevet 1938-ban vette fel. A Beregszászi Állami Reálgimnáziumban érettségizett 1928-ban, majd Pozsonyban és Zürichben folytatott egyetemi tanulmányokat, végül a prágai Károly Egyetemen magyar–német szakos tanári diplomát szerzett 1933-ban. Hazatérve szülővárosába újságíróként és íróként tevékenykedett, 1934-től 1944-ig az állami reálgimnázium, Beregszász visszatérése után a Beregszászi Magyar Királyi Állami Gimnázium tanára, majd 1939-től igazgatóhelyettese volt. Tanítványai, akik között nagy tekintélynek örvendett, így jellemezték oktatójukat: „Egyéniségét a humanitás, embertársainak tisztelete, a kitartó, magas színvonalú munka, nyíltság jellemezte. Minden gesztusában, megnyilatkozásában jelen volt a másokért érzett felelősség, őszinteség és szerénység. Mindig az igazat, a jobbat, az emberibbet kereste. Bölcs magatartására, nyugodt, átgondolt megoldásaira mindenki példaként tekintett.”

A Bellyei család nevében dr. Bellyei Árpád professzor, a Pécsi Tudományegyetem kinevezett nagykövete levélben köszöntötte az emléktábla-avató résztvevőit, amelyet Tihor Fanni olvasott fel. „Szüleim számára a gyönyörű és termékeny beregszászi évek a legszebb emlékek közé tartoztak, és azt a különleges szellemi légkört a nehéz ötvenes évek után is sikerült fenntartaniuk és továbbadni gyerekeik és unokáik számára. Édesapám, édesanyám, jómagam és két testvérem Beregszászban születtünk, és 1945-ben a háborús események miatt költöztünk Kaposvárra”. A levélből az is kiderül, hogy jónéhány évvel ezelőtt a beregszászi kórházzal együttműködési szerződést kötöttek, melynek keretében nemzetközi orvoscsoport vezetőjeként több alkalommal vett részt szülővárosa kórházának gyógyító munkájában.

Az emléktáblát Szabó Árpád és Beke Mihály András leplezte le. Az emlékjel domborműve a nyíregyházi Lengyel Tibor szobrászművész alkotása.

Kovács Elemér

 

 

Galéria

A Beregszászi Magyar Gimnáziumban felavatták Bellyei László emléktábláját
A Beregszászi Magyar Gimnáziumban felavatták Bellyei László emléktábláját