Kárpátalja | 2021. 01. 07. – 07:07 |
Petőfit méltatták az esztendő első napján Badalóban. Fotó: Jakab Lajos

Már több évtizedes hagyomány, hogy január elsején, az újesztendő eljövetele mellett, Petőfi Sándor születésének emléknapját is méltatják Badalóban. Így volt ez 2021 első napján is, amikor a Tisza-parti település lakói gyülekezeti közösségben emlékeztek meg a lánglelkű költőről. A helyi református templom külső falát 1938 óta ékesíti Petőfi Sándor emléktáblája.

Igehirdetésében Sápi Zsolt református lelkipásztor a Biblia talán legismertebb igéjével – „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen (János 3, 16) – tett tanúbizonyságot a Mindenható feltétel nélküli szeretetéről.

Nemzeti imánk eléneklését követően Jakab Lajos helyi családorvos, a KMKSZ badalói alapszervezetének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Emlékezett arra, hogy a 198 éve született költőóriás 1847 júliusában járt Badalóban, amikor útban menyasszonyához, Szendrey Júliához, itt kelt át a Tiszán.

,,Petőfi Sándor rövid, de annál tartalmasabb életútjáról, költeményeiről, az 1848–49-es szabadságharcban betöltött szerepéről már sok mindent leírtak. Most igazából arról szeretnék elmerengeni, hogy mit tapasztalhatna a költő, ha közel két évszázad után újra környékünkre tévedne… – kezdte a KMKSZ helyi vezetője. ,,Láthatná mindenekelőtt az itt élő magyarságnak azt a létfenntartásra irányuló küzdelmét, amellyel egy számunkra idegen országban élve évtizedek óta próbálja megélni nemzeti identitását, hitét, az anyaországhoz való kötődését. Petőfi szabadságérzetét és nemzetszeretetét bizonyára az is felháborítaná, hogy az itteni államhatalom talán még sohasem gyakorolt akkora nyomást a kárpátaljai magyarságra, mint a világjárványtól amúgy is megterhelt 2020-as évben.”

Miután a szónok tételesen is felsorolta ezeket a történéseket, így zárta mondandóját: „Azért kell a jövőben még inkább összefognunk, kitartanunk és megmaradnunk, hogy az itt élő gyermekeink, unokáink még 20, 30, és 50 év múlva is anyanyelvünkön beszélhessenek és gyakorolják hitüket. Míg 2020 a nemzeti összetartozás éve volt, addig legyen 2021 a nemzeti újrakezdés éve!”

Szilágyi Mátyás főkonzul üdvözletét és újévi jókívánságait tolmácsolta a helyieknek Békéssyné dr. Lukács Angéla, a Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, aki példaértékűnek nevezte, hogy ebben a közösségben ilyen odaadással és hittel ápolják Petőfi Sándor születésének emléknapját, és minden évben megemlékeznek erről a jeles eseményről.

Beszédében szólt a családok fontosságáról, a nemzeti és hitbéli dolgaink megéléséről, illetve az igehirdetésben is elhangzott feltétel nélküli szeretetről, amellyel az Úristen szereti az embert. A konzul asszony zárásként a reformátusok által hitvalló éneknek választott 461. dicséret 4. versét idézte fel: „Kétségem, félelmem s bánatimban tudom, bizton vagyok karjaidban… Az Úr mindig velem, mindig velem”.

Köszöntötte a gyülekezeti közösséget Szalai Imre, Badaló elöljárója is, aki Arany Jánosnak abból a verséből idézett, amelyet egyik legjobb barátja, Petőfi Sándor halálának emlékére írt.

Jakab Tamás Petőfi Sándor Mi lelt? című költeményét adta elő.

Az istentisztelet végén a Szózat eléneklésével, majd a Petőfi-emléktábla megkoszorúzásával ért véget az áldásokban gazdag ünnepi megemlékezés.

(tamási)


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 1. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!


Hirdetés