Ballagás a Nagydobronyi Református Líceumban - „Ne félj! Én veled vagyok. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Erzsébet

A Nagydobronyi Református Líceumban ballagó diákok az iskolatársak, tanárok, szülők jelenlétében hagyományosan Isten házában tartották tanévzáró ünnepségüket.

Összekötő szeretethíd Beregardóban - Közösségben Istennel és egymással

A Szeretethíd programot immáron több mint másfél évtizede hirdette meg a Magyar Református Szeretetszolgálat.

Református óvodák munkatársainak szakmai napja Mezőváriban - Szeretettel nevelés és lélekmentés. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Erzsébet

A Kárpátaljai Református Egyházkerület Tanügyi Bizottsága május 25-én első alkalommal szervezett továbbképző konferenciát a református óvodapedagógusok és munkatársak számára.

Ballagás a Nagydobronyi Református Líceumban - „Ne félj! Én veled vagyok. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Erzsébet

A Nagydobronyi Református Líceumban ballagó diákok az iskolatársak, tanárok, szülők jelenlétében hagyományosan Isten házában tartották tanévzáró ünnepségüket.

Az „Akik nem mentek be” címet viselő alkalmakon a bibliai üzenet Isten mentő szeretetéről szólt.

„Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van.” (Préd 4, 9)

Sámueles családi hétvége a Bereg Campben

Istené legyen a dicsőség mindezért!

November első szombatján egy csendesnap keretében találkoztak Kárpátalja református cigány gyülekezetei Szernyén.

November első szombatján egy csendesnap keretében találkoztak Kárpátalja református cigány gyülekezetei Szernyén.

Beszélgetés Szilágyi Károly gáti református lelkésszel - Hálát adok Istennek, hogy Kárpátalján lehetek lelkész

A lelkész mindenkor a gyülekezet vezetője, aki felelős a közösség lelki irányításáért.

Negyven év hűséges szolgálat méltatása Badalóban

Köszöntötték a 40 éve, 1983-ban református lelkipásztorrá szentelt Baráth Imre nyugalmazott tiszteletest.

Lelki megújulás és megerősödés – Munkatársi csendesnap Nagyberegen. Fotó: Kovács Erzsébet

„Szolgáljatok az Úrnak örömmel…” – köszöntötte a 100. zsoltár szavaival a közel 120 résztvevőt Tóth László esperes.

Gyülekezeti gyermeknap Badalóban

A helyi és környékbeli gyermekek színes és választékos programokon mulathatták az időt.

Gyermekhét a beregardói református gyülekezetben. Fotó: Kovács Erzsébet

Az ötnapos, sok-sok játékkal színesített bibliahétre a beregardói református gyülekezetben július 3. és 7. között került sor.

Szépkorúak délutánja Beregardóban. Fotó: Kovács Erzsébet

Az ifisek versben, prózába, énekben vallottak arról, mennyire szeretik a nagyszüleiket.

A Csongori Szenvedélybetegeket Mentő Misszió csendesdélutánja Beregardóban. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Erzsébet

A misszióban már több százan találkoztak a megváltó Jézus Krisztussal, szabadultak megkötözöttségeikből.

Nőszövetségi alkalom Debrecenben - Szeretetteljes és buzgó szolgálat

A Magyar Református Egyház püspöke adta át a napi ige áldását: „Bizony ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk” (1Thessz 2, 20).

Beszélgetés Zsukovszky Miklós lelkésszel - Isten szeretetére mutatva építeni és szolgálni

A lelkész mindenkor a gyülekezet vezetője, aki felelős a közösség lelki irányításáért.

Kárpátaljai Református Énekkarok találkozója Ungváron - ,,Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az Ő nevét”

A hagyományokhoz híven idén sem rangsorolták a fellépő énekkarok teljesítményét, hiszen az ilyen találkozóknak az egymással való találkozás öröme mellett az is a célja, hogy az énekes szolgálattevők tanuljanak egymástól.

I. Bibliai kalandnap Máramaros-Ugocsa Egyházmegyében

A napi aranymondás a Józsué 1, 9 volt: „Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz”.

Presbiteri és munkatársi csendesdélután Badalóban

Az elesettek, megfáradtak, lelki törődés hiányában szenvedők felkarolásáról is szó volt...

Közösségerősítés Beregardóban

Ezúttal a ravatalozóban végeztek nagytakarítást, a temetőkertben bozótot irtottak, szemetet gyűjtöttek, lámpaoszlopokat festettek stb.

Presbiteri csendesdélután a nagyberegi kiskörzetben. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Erzsébet

A résztvevők ezúttal a békesség forrását keresték.

Megemlékezés Badalóban - ,,Mondd ki bátran: magyar vagyok!”

Badalóban ünnepi istentisztelet keretében, gyülekezeti közösségben emlékeztek meg magyar nemzetünk 103 évvel ezelőtti szétdarabolásának évfordulójáról.

Csendesnap a tiszabökényi Glória Ifjúsági Központban

A tiszabökényi Glória Ifjúsági Központban gyűltek össze a helyiek és a környező falvakból érkezők az egész napos programra.

Harangszentelő hálaadó istentisztelet Munkácson. Fotó: Kovács Erzsébet

Az elmúlt vasárnap ünnepi istentiszteleten azért adtak hálát, hogy a 2021-ben megrepedt, 238 évet szolgáló harang helyett új kerülhetett a toronyba.

A Tiszakeresztúri Református Gyülekezet is megemlékezett a Trianoni békeszerződés 103. évfordulójáról. Fotó: Sipos Eszter

A Tiszakeresztúri Református Gyülekezet is megemlékezett a Trianoni békeszerződés 103. évfordulójáról.

Ballagás a Péterfalvai Református Líceumban. Fotó: Péterfalvai Református Líceum

Az 1995-től működő egyházi tanintézmény idén 26 végzős diákot bocsátott ki.

Összetartozás napi csendesdélután Tiszaújlakon. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Erzsébet

„Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr” – idézte a zsoltárt Hunyadi Attila esperes.

Konfirmációs ünnepség Badalóban

Vasárnap konfirmációs ünnepség keretében nyolc ifjúval bővült a badalói református gyülekezet.

Nőszövetségi csendesnap Szőlősgyulán. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Erzsébet

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok” (1Pt 5, 7) volt a Terhek és reménység címet viselő alkalom vezérigéje.