Magyar Református Szeretetszolgálat

Tizenhatodik alkalommal hirdette meg Szeretethíd címmel Kárpát-medencei önkéntes programját a Magyar Református Szeretetszolgálat.

„Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott néktek, úgy tegyetek ti is.” (Kolossé 3, 13)

„De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” (Máté 14, 27) „Oh, milyen sokszor hányódott az én kis életem hajója „messze a parttól, a hullámok között, mert ellenszél volt.” (Máté 14, 24)

Hálaadó istentisztelet a makkosjánosi református templomban -Krisztus: igazi menedék, oltalom, élet. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér

Hálaadó istentiszteletet tartottak a felújított makkosjánosi református templomban.

„Légy kegyelmes, Uram, lásd meg, mily nyomorult lettem gyűlölőim miatt! Te emelhetsz föl a halál kapujából, hogy elbeszélhessem sok dicső tettedet.” (Zsoltár 9, 14–15)

„Aki pedig akár csak egyet is megbotránkoztat e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe dobják.” (Márk 9, 42)

Beszélgetés Taracközi Ferenccel, a beregszászi gyülekezet vezető lelkészével - „Szerelmesének álmában is ád eleget”

Ismerjék meg Taracközi Ferencet, a beregszászi református gyülekezet vezető lelkészét.

Magyar Református Szeretetszolgálat

Tizenhatodik alkalommal hirdette meg Szeretethíd címmel Kárpát-medencei önkéntes programját a Magyar Református Szeretetszolgálat.

„A te parancsolatodra levetem a hálót. És ezt megtévén, halaknak nagy sokaságát keríték be: szakadozott az ő hálójuk. Intének azért társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nékik. És eljövén, megtölték mind a két hajót, annyira, hogy csaknem elsüllyedének.” (Lukács 5, 5–7)

„Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?” (Márk 4, 41)

„Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt.” (Kol 3, 9)

„Mély víz az ember szívének a terve, de okos ember kimeríti.” (Péld 20, 5)

Ezt mondja a Seregek Ura: Fognak még öregemberek és öregasszonyok üldögélni Jeruzsálem terein, és mindegyiküknek bot lesz a kezében, mert magas kort érnek meg.

Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az Ő nevét!...

Beszélgetés Körözsi Sándor beregdédai lelkésszel - Az Úr megőriz most és mindörökké

A lelkész mindenkor a gyülekezet vezetője, aki felelős a közösség lelki irányításáért.

„Miért csüggedsz el lelkem, és miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok néki, szabadító Istenemnek!” (Zsolt 43, 5)

Beszélgetés Zán Fábián Sándor mezővári lelkésszel, püspökkel - „Hiszem, hogy van megmaradás”

Zán Fábián Sándor püspökkel beszélgetünk gyermekkorról, elhívásról, lelkészi szolgálatról, kihívásokról...

III. Károly király - az anglikán egyház legfőbb világi vezetője

Daganatos betegségének diagnózisa óta először jelent meg a brit uralkodó a nyilvánosság előtt.

Ferenc pápa

A béke iránti vágyakozást a gyűlölet kegyetlensége és a háború vadsága töri meg - mondta Ferenc pápa.

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek (k) szentmisét mutat be a húsvét vigíliáján a budapesti Szent István-bazilikában 2024. március 30-án. MTI/Hegedüs Róbert

Krisztus feltámadása a mi örök üdvösségünk ígérete és első bizonyossága.

Ferenc pápa a Pázmány Péter Katolikus Egyetem információs technológiai és bionikai karán 2023. április 30-án. Az egyházfő háromnapos magyarországi apostoli látogatásának utolsó programján az egyetemi és kulturális élet képviselőivel találkozott. MTI/Kovács Tamás

Ez volt az első alkalom, hogy a Ferenc pápa végezte lábmosáson kizárólag nők vettek részt.

Délután egy római börtön női rabjaival végzi a lábmosás szertartását.

Nagycsütörtökön az utolsó vacsorára, az Oltáriszentség és az egyházi rend alapítására emlékeznek a keresztények.

A Kárpátaljai Református Egyház immáron hagyományosan kiskörzetenként virágvasárnapi csendesdélutánokat szervez, hogy a résztvevők ezáltal is közelebb kerüljenek a húsvét üzenetéhez.

A négy este során a közösség megtapasztalhatta, hogy a Jézussal való találkozások során nemcsak megváltozhat egy addigi bűnös élet, de újjászülethet is az addig tévúton járó személy.

„Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.” (2Móz 20, 3)

„Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára! Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére!” (Ézsaiás 50, 10)