Kárpátinfo hetilap


Lelkészbeiktatás Balazséron - Isten melletti elköteleződés. Fotó: Kárpátinfo/ Marton Erzsébet
Lelkészbeiktatás Balazséron - Isten melletti elköteleződés. Fotó: Kárpátinfo/ Marton Erzsébet


A Balazséri Református Egyházközség a Megújulás éveben valóban megújul. Hisz mintegy 50 év után saját, ott lakó lelkésze lett, aki a kilencvenes években épült templomban hirdetheti az evangéliumot a gyülekezetnek, mely megválasztotta. S aki nem mellesleg a település szülötte, Nagy Szabolcs.

Lelkészbeiktatás Balazséron - Isten melletti elköteleződés. Fotó: Kárpátinfo/ Marton Erzsébet
Lelkészbeiktatás Balazséron - Isten melletti elköteleződés. Fotó: Kárpátinfo/ Marton Erzsébet

A gyülekezet életében mérföldkő, amikor lelkészt választ, amikor a lelkész és a gyülekezet is elkötelezi magát a másik mellett egy közös cél, Isten országának építése érdekében, fogalmazott a vasárnap tartott lelkészbeiktatási ünnepi istentiszteleten a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke. Zán Fábián Sándor Illés példáján mutatott rá, hogy az Isten iránti elköteleződés élet-halál kérdése volt, s az ma is. A mindenkori Illések hűsége mindig próbára van téve, s ugyanúgy rászorulnak az Úr angyala érintésére, megszólítására, bátorítására. Vannak életszakaszok, amikor a mi erőnk kevés, kell Isten angyalának bátorítása, s ő ott tud lenni minden mai Illés mellett is. A próféta panaszkodott, de ez a panasz nem háborította fel Istent. Mi is bátran elmondhatjuk, ami bennünk van. Ő tudja mi a panaszunk, de ki kell mondani, hogy lássuk a diagnózist. „Egyedül én maradtam...” – mondja Illés. S az életben oly gyakran érezzük ezt mi is! De ne rejtőzködjünk. Illést is megtalálta az Úr… Nem lehetünk néma, passzív tanítványok. Só és világosság kell legyünk, hirdessük az evangéliumot és az ítéletet! A lelkész által hirdetett ige legyen élő, hogy megtérésre és örök üdvösségre vezesse hallgatóit, hangsúlyozta a püspök, aki azért is fohászkodott, hogy legyen Balazséron egy együtt szolgáló közösség.

Lelkészbeiktatás Balazséron - Isten melletti elköteleződés. Fotó: Kárpátinfo/ Marton Erzsébet
Lelkészbeiktatás Balazséron - Isten melletti elköteleződés. Fotó: Kárpátinfo/ Marton Erzsébet

Tóth László, a Beregi Egyházmegye esperese az egymás iránti imádkozás fontosságára hívta fel a figyelmet. „Testvéreim, imádkozzatok értünk is” – írja Pál a thesszalonikai gyülekezetnek. A sátán nem kíméli azokat, akik vezetik a gyülekezetet, tehát a lelkészekért, a szolgálattevőkért is kell imádkozni. Ők is imádkoznak értetek, mert ezt bízta rájuk Jézus. Ha testvérek vagyunk Krisztusban, imádkozni kell egymásért. Az egymásért mondott ima összeköti azokat, akik Jézushoz tartoznak, hangsúlyozta az esperes. Majd hivatalosan is beiktatta a Balazséri Református Egyházközség lelkészi szolgálatába Nagy Szabolcsot, átadta neki a templom kulcsát és a gyülekezet pecsétjét, Isten áldását kérve életére, szolgálatára. Az ünnepi istentiszteletre érkezett szolgatársak, vendégek egy-egy igével köszöntötték a beiktatott lelkészt és a gyülekezetet.

Lelkészbeiktatás Balazséron - Isten melletti elköteleződés. Fotó: Kárpátinfo/ Marton Erzsébet
Lelkészbeiktatás Balazséron - Isten melletti elköteleződés. Fotó: Kárpátinfo/ Marton Erzsébet

Ki hitte volna? – tette fel a kérdést székfoglaló igehirdetésében Nagy Szabolcs. Ki hitte volna, hogy eljön ez a nap, amikor beiktató ünnepi istentiszteleten adhatunk hálát, amiért van lelkésze a gyülekezetnek? Ki hitte volna, hogy annyi próba után itt állhat szülőfaluja szószékén? „Ki hitte volna, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az ÚR hatalma?” (Ézs 53, 1) – ez a kétkedő tanítvány kérdése. De lehet valamennyiünk kérdése is. Felismerjük-e Jézust, olyan erővel, hogy megváltoztassa életünket? Felismerjük-e egymásban Jézus Krisztus jelenlétét?... Isten azt várja tőlünk, hogy rámutassunk Jézusra, hogy ő az út, az igazság és az élet. Ebben a szolgálatban ő megerősít bennünket, az ő karja erősebb a mi makacsságunknál is, tett bizonyságot a lelkész. Aki vallja: számára a Megújulás évében egy felismert lehetőség a szülőfalujában szolgálni.

Lelkészbeiktatás Balazséron - Isten melletti elköteleződés. Fotó: Kárpátinfo/ Marton Erzsébet
Lelkészbeiktatás Balazséron - Isten melletti elköteleződés. Fotó: Kárpátinfo/ Marton Erzsébet

Az ünnepi istentisztelet közös énekléssel, áldáskéréssel és szeretetvendégséggel ért véget.

Marton Erzsébet


 


Iratkozz fel a Kárpátinfo.net csatornáira: Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Google Hírek


Galéria

Lelkészbeiktatás Balazséron - Isten melletti elköteleződés. Fotó: Kárpátinfo/ Marton Erzsébet
Lelkészbeiktatás Balazséron - Isten melletti elköteleződés. Fotó: Kárpátinfo/ Marton Erzsébet
Lelkészbeiktatás Balazséron - Isten melletti elköteleződés. Fotó: Kárpátinfo/ Marton Erzsébet