Kárpátinfo hetilap


Megosztás


„Ezt mondja a Seregek Ura: Fognak még öregemberek és öregasszonyok üldögélni Jeruzsálem terein, és mindegyiküknek bot lesz a kezében, mert magas kort érnek meg. A város terei megtelnek fiúkkal és leányokkal, akik vígan játszadoznak a tereken. Ezt mondja a Seregek Ura: Bár lehetetlennek tűnik a megmaradt nép számára, hogy ez így lesz abban az időben, az én számomra nem lehetetlen – így szól a Seregek Ura.” (Zak 8, 4–8)

Jól emlékszem, ha valamit megígért édesapám vagy édesanyám, az biztos, hogy úgy lett. Igyekeztem én is megtartani ezt a szokást. Amit megígértem gyermekeimnek, minden erőmmel igyekeztem az ígéretemet teljesíteni.

Nagyon sok ember nem tartja be az ígéretét. Elfelejtik, vagy meggondolják magukat, vagy csak szeretnek „nagyokat ígérni”. Az ilyen ember hamar lejáratja a tekintélyét, nem fognak hinni neki még akkor sem, ha netalán teljesítené is az ígéretét…

Megtörténhet, hogy elfelejti valaki a megbeszélt találkozás időpontját, megígérte, elfelejtette, nem ment el. Legtöbb esetben bocsánatos tévedés ez. A szerelmes férfi ígér, fogad életre-halálra szerelmet és hűséget. Van, aki az esküvőjén esküvel ígéri Isten előtt, tanúk előtt, és egyszer csak elfelejti, megtagadja ígéretét. Elválik, mert fiatalabbat, másat, újat talált. Nem számít, hogy egy életet tört ketté, ha gyermekek is vannak, azok életét is... Hűtlen Istenhez, szerelméhez, fogadásához, esküjéhez, hűtlen családjához. Az üzletfelek esetében is nagy kárt jelent, ha az egyik meggondolja magát és csal, becsapja az üzlettársát. Országok is megígérik a határ sérthetetlensége törvény alapján, hogy békésen fognak élni egymás mellett. Elég egy gonosztevő, elég egy indulat, és vége a békeszerződésnek! Kirobban a háború, ezrek halnak meg ártatlanul. 

Isten szerette és féltette népét. Egyiptomi fogságban szenvedtek a zsidók, a szent város, Jeruzsálem és a templom romokban volt. Akik hazatértek a fogságból, nem tudták, mihez kezdjenek. Megfáradtak, elkeseredettek, reménytelenek és félnek. Erőre van szükségük, támogatás, biztatás kell, és látás. Hogyan tovább? 

…Istennek gondja van gyermekeire, a szent városra, a templomra. Erősíti a remegő szívű népet. Szól hozzájuk, vigasztaló bátorító ígéretet tesz Ő, a Seregek Istene, Izráel népének Istene. Félti, féltve szereti népét, gyermekeit.

Jól emlékszem a háború utáni állapotra, amikor az egész ország romokban hevert. Ezer és ezer halottunk volt. Gyász és szenvedés, sírás és reménytelenség a romok felett. De tavasz jött, és 1945 tavaszán kimentek az emberek a mezőre, és kezdtek dolgozni. Majd megkezdődött a tanítás is az iskolában. Nem volt pad, szék, mindenki cipelte a saját székét. De mentünk, mert életben maradtunk, és örültünk az életünknek.

Isten lehajolt népéhez és gyógyítgatta sebeit. Ígérettel bátorította, biztatta őket. Az Ő neve még reménység volt, tudták, hogy bízhatnak a Seregek Urában, Istenében.

Kik lehettek a legelkeseredettebbek? Az idősek, öregek, akik sokat szenvedtek, elfáradtak, erőtelenek, vagyontalanok. Nincs erejük a kezdéshez, építéshez, nincs miből és hová építeni. Kiszolgáltatottnak, haszontalannak, elértéktelenedettnek érzik magukat.

Isten nem így gondolta! Nekik, az öregeknek is jár a pihenés, a nyugalom, a gondtalanabb élet! Ő, a Seregek Ura gondoskodik majd róluk… A Seregek Ura gondviselője az öreg asszonyoknak, férfiaknak is. Ők is ígéretet kapnak!... Istennek ők is fontosak. Nekik jutalom lesz az élet, mert „magas kort” fognak megérni. „Bot is lesz a kezükben!”, arra támaszkodhatnak. Isten ígérte, és az biztos! Ő nem változtatja meg ígéretét! Gondolt az öregekre és a gyermekekre is. 

Amely közösségben, családban vannak gyermekek, fiatalok, annak a közösségnek, családnak van, lehet reménysége az életre. Nagymamák, nagyapák, ne búsuljatok, ne gyászoljatok! A Seregek Ura ígéri, hogy „a város terei megtelnek fiúkkal és leányokkal, akik vígan játszadoznak a tereken”! Isten életet, vidámságot ígér a romok felett is. Az Ő szava, ígérete megáll.

Kaptál már ígéretet Istentől? Szólt már hozzád? Hallottad-e a hangját, vigasztalását? Reménységedet kiben, miből táplálod? Ha hiszel, ha kéred, Isten felépíti életed romjait, töréseit, helyreállítja életedet. Akarod, vágyod? Kérd, mert kérheted! Kérd hittel, gyermeki bizalommal, és hozzád hajol a Seregek Ura, mert téged is szeret, a te életed is fontos Neki!

Hatalmas Isten, akinek angyalok serege hódol, köszönöm, hogy jöhetek Hozzád! Köszönöm, hogy szent Fiadban, az Úr Jézus Krisztusban gyermekeddé lehettem. Mert megváltott, lemosta bűneimet, szabadságot adott, hogy Atyámnak hívjalak. Szeretlek, édes Atyám! Követni, szolgálni akarlak egész életemmel. Kérlek, őrizz meg a keserűség, félelem, lemondás megkötöző erejétől! Reménységgel nézek Rád, mert tudom, hogy szeretsz, és terved van életemmel, örök életet ajándékoztál nekem Megváltó Jézusomban.

Dicsőség és hála Néked, Seregek Ura, Istene. Halleluja! Ámen

(Morzsák 5., 2010)

dr. Tapolyainé Bartha Gizella


 


Iratkozz fel a Kárpátinfo.net csatornáira: Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Google Hírek