Kárpátinfo hetilap


Megosztás


„Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára! Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére!” (Ézsaiás 50, 10)

Féled az Urat? Gondolom, féled! De remélem nem félsz tőle, nem rejtőzködsz előle. Féled az Urat, azaz tiszteled Őt.

Ha arra gondolok, hogy Ő a hatalmas, a teremtő Isten, aki ezt a földet, a csillag milliárdokat, a kis ibolyát, az oroszlánt, a megmérhetetlen óceánt, számtalan színű és formájú halat, a fecskét, rigót és a sast is teremtette, akkor kezdek félni. Mert engemet is Ő teremtett. Meghatározta és beírta könyvébe a születésnapomat. A tiédet is! „Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam... Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, amelyeken formáltatni fognak: holott egy sem volt még meg közülük.” (Zsoltár 139, 14–16) 

Félelmetes belegondolni, hogy igen, engemet is Isten teremtett, nem véletlenül lettem! Az életem Isten rendelése és terve szerint lett. Ez azt jelenti, hogy tud rólam, és rólad is, nem téveszt össze senkivel, mert ismer. Ha elhiszem az igét, akkor azt is kell tudnom, hogy még a hajam szálait is tudja, szám szerint. Én nem tudom, csak azt, hogy már ősz, hála Istennek...

Ha Ő a hatalmas Isten az én teremtőm, akkor nincs mitől félnem! De szeretem, tisztelem és félem az Ő szent nevét.

Csodálatos kegyelem, hogy gyermekkoromtól kezdve hallgathattam az Ő szavát, az igét, amikor az Ő szolgái nekem is hirdették, tanították. Ó, bárcsak hallgattam volna, engedelmeskedtem volna mindig az Ő szolgái szavára, tanítására! Fájlalom az engedetlenségemet.

„Aki sötétségben jár és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében és támaszkodjon Istenre” – mondja a fenti ige.
Keresztyén ember is járhat sötétségben? Lehet, hogy Isten gyermekeire nem ragyog fény?  Igen, lehet. 

Az Úr Jézus nem ígért eszem-iszom, dínomdánom életet az Ő gyermekeinek. De megmondta előre: „E világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, mert én meggyőztem e világot!”

Vannak és voltak üldözések, nyomorúság, halál, szenvedés, betegség, félelem és reménytelenség a hívő emberek életében. Nagyon sok reménytelen és fénytelen évet éltem meg én is. A szenvedés, betegség, anyagi nyomorúság, gyász, testi-lelki fáradtság ideje nagyon nehéz volt. De Isten ott volt az életemben mindig, és eddig még minden nyomorúságot túléltem.

Kire támaszkodhattam? Kitől kérhettem segítséget, gyógyulást? Ki védett meg a nagy veszedelmek és támadás, nyomorúság idején?

Sokszor elsírtam Istennek: Uram, nekem nincs emberem, nincs, aki segítsen rajtam. Könyörülj, emelj fel! Adj világosságot, fényt, hogy lássalak! Téged akarlak látni, Uram, hogy velem vagy és fogod a kezem. A Te fényed mellett szeretném látni az utat, amit Te rendeltél, jelöltél ki számomra. 

Isten soha nem hagyott magamra. Sírhattam, kiálthattam néki, és mindig átsegített, a legfénytelenebb korszakokon is. Nagy az Isten kegyelme, jósága az Őt félők iránt. Irántad is, kedves Olvasóm, mert szeret.

Áldott az Isten, akire támaszkodhatok, vihetem hozzá terheimet, titkaimat, szégyenemet, kérésemet, félelmemet. Bízhatok benne mindenkor!

Kedves testvérem, te bízol Istenben? Félsz tőle, vagy tiszteled, féled az Ő szentségét? Ne félj, Ő nagyon szeret téged!  Sokkal jobban szeret, mint gondolnád. Terve van a te életed felől is. Merj támaszkodni Rá, az Ő igéjére, ígéretére! A nehéz és fénytelen napokon, ha vannak életedben, hívd segítségül Őt! Jó az Úr mindazokhoz, akik őrá várnak. Tanulmányozd az igét naponként, figyelj az Ő tanácsára, vezetésére!

Szentlélek Isten, köszönöm, hogy szívembe, életembe költöztél! Velem vagy. Kérhettelek, hívhattalak, a legsötétebb napokban is, Te segítettél, fényt, világosságot és erőt adtál. Köszönöm, hogy a legreménytelenebb időben is velem voltál, vezettél, átsegítettél, bár sokszor roskadoztam. Áldott légy, amiért bizalommal, reménységgel kérhetlek: vezess, Uram, végig és fogd kezem! Köszönöm, köszönöm, hogy gyermeked lehetek! Atyám vagy a Megváltó Úr Jézus Krisztus megtisztító vére által. Ámen

(Morzsák 5., 2010)

Dr. Tapolyainé Bartha Gizella


 


Iratkozz fel a Kárpátinfo.net csatornáira: Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Google Hírek