Kárpátinfo hetilap


Megosztás


Nem könnyű időket élünk. Aggodalom tölt el mindannyiunkat. Családok élnek szétszakítottságban. Az itthon maradt nőkre még nagyobb teher nehezedik, hisz nekik kell gondot viselni a családról, átvenni a férfi itthoni feladatainak nagy részét, nevelni a gyermekeket, gondoskodni az idős szülőkről, s a férj lelkét is ápolni kell, akinek nem könnyű családja nélkül egyedül, idegenben… Ilyenkor könnyen összeomlanak a terhek súlya alatt a legerősebbek is. Ám aki felismeri a menekülés útját, aki a kereszt alatt leborulva keresi az Urat, hittel kéri a segítséget, az erőt, bátorítást kap. Amire egyébként mindnyájunknak szüksége van… Ezt sokan érzik így. Erről tanúskodik, hogy vasárnap délután a megyei nőszövetség által Mezőváriban szervezett csendesdélutánra a Beregi Egyházmegye szinte minden református gyülekezetéből érkeztek asszonyok, hogy letegyék terheiket, hogy együtt kérjék Istentől a szabadítást, közösen imádkozzanak a békéért, erősödjenek hitükben.

A megjelenteket Jakab Krisztina, a Beregi Egyházmegye Nőszövetségének elnöke üdvözölte, kérve Isten jelenlétét, hogy Szentlelke által munkálkodjék közöttünk, szólítson meg bennünket az ige, az ének szavaival, hogy feltöltődve, megerősödve térhessen haza mindenki.

Nőszövetségi csendesdélután Mezőváriban - Higgy és láss csodát. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Erzsébet
Nőszövetségi csendesdélután Mezőváriban - Higgy és láss csodát. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Erzsébet

„Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ… Az ÚR a te őriződ, az ÚR a te oltalmad… Az ÚR megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az ÚR jártodban-keltedben, most és mindenkor” – köszöntötte a házigazdák nevében a megjelenteket a 121. zsoltár szavaival Menyhárt Andrea lelkészné. 

Papp Tiborné Papp Mónika lelkésznő a Tiszántúli Nőszövetség elnökének, dr. Gál Botondné dr. Ceglédi Mária bátorító üdvözletét tolmácsolta.

Márkus Julianna hitoktató nyitó áhítatában a tizennyolc éve beteg nő példáját hozta elénk a Lukács evangéliumából, aki Jézus szavára gyógyult meg. Arra hívta fel a figyelmet, hogy erre a gyógyulásra nekünk is lehetőségünk van, csak ismerjük fel idejében az Úr szabadító erejét. Jézus mint élő ige most is itt van közöttünk. És számtalan alkalmat készít a találkozásra. Ne szalasszuk hát el a ma örömét, engedjük, hogy Isten megszabadítson, mondta. 

Halász Zita beregújfalui lelkésznő Láss csodát címmel tartott előadásában annak az asszonynak a példáján keresztül bátorított (2Kir 4), akinek férje elvesztése után összeomlott addigi élete, akit a hitelező azzal fenyeget, hogy elviszi fiait rabszolgának, ha nem fizet… De nem omlik össze, keresi a megoldást, ám nem a saját feje után megy – a prófétához fordul. És sokkal többet kap, mint remélte volna… Bennünket is sokszor megbénítanak az események, de meg kell találnunk a kapaszkodókat, amiket Isten ad, és fel kell állnunk. A remény Istene utat mutat és életünkben cselekedni fog, ha hittel kérjük ezt tőle, mondta. Isten a hívő ember életében is megengedi a nehézségeket, megengedi, hogy eljusson a végsőkig, hogy még nagyobb csodát tapasztalhasson meg. A csoda látásához viszont hit kell. Higgy és láss csodát, s akkor jön a kegyelem, fogalmazott az előadó. Aki arra is felhívta a figyelmet, hogy soha ne feledjünk el hálát adni a kegyelemért. Lássuk meg a mindennapok kis csodáit, s adjunk hálát mindenért az Úrnak. 

Nőszövetségi csendesdélután Mezőváriban - Higgy és láss csodát. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Erzsébet
Nőszövetségi csendesdélután Mezőváriban - Higgy és láss csodát. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Erzsébet

„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt” (Fil 4, 4-6) – bátorította az egybegyűlteket a Nagyszőlősről érkezett Czirók Éva, aki férje, Czirók Béla lelkész mellett anno hitoktatóként szolgált a településen, s most azért adott hálát, hogy az elvetett mag szárba szökkent: az egykori hittanosok most anyaként, nagymamaként ülnek a padsorokban. 

„Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát” – figyelmeztetett Máté evangéliumának szavaival Zán Fábián Sándor püspök. Csak akkor van megmaradásunk, ha Jézushoz megyünk és mindenkor az Úr akaratát cselekszük, figyelmeztetett a püspök, aki zárszavában a megújulás fontosságára hívta fel a figyelmet. A megújulás pedig az Úrral való találkozásból, az igéjével és Szentlelkével való találkozásból van, ha engedjük, hogy beavatkozzon az életünkbe, mondta. 

Az áldott alkalmat a Kisgejőcről érkezett Györkéné Csákány Marianna, illetve a helyi gyülekezet kántora, Kovács Sándor és felesége, Erika lelket melengető énekszolgálata tette igazán felemelővé. Emellett a mezővári gyülekezet – a gazdag szeretetvendégség mellett – kedves meglepetéssel is készült: nőnap alkalmából minden jelenlévő igével kísért virágot kapott, illetve az Erdélyi Református Egyházkerület ajándékának köszönhetően Halljátok meg az Isten szavát című könyvet vehetett át, amely az év minden napjára egy-egy áhítatot és imát tartalmaz. 

A borzsovai letérő mellé telepített poszton szolgálatot teljesítők soha ennyi áhítatos könyvvel, igés virággal „felfegyverkezett” nővel nem találkoztak, akik értük is imádkoznak…

Marton Erzsébet


 


Iratkozz fel a Kárpátinfo.net csatornáira: Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Google Hírek


Galéria

Galéria