Kárpátinfo hetilap
A Glória Ifjúsági Központban, Tiszabökényben, a Házasság Hete alkalmából szervezett háromnapos programon 10 pár vett részt. A hét címe: Házasságban – együtt Krisztussal, a fő téma pedig a megújulás volt, alkalmazkodva a központi rendezvények tematikájához, egyetértve a folyamatos megújulás szükségességével. Mert a házasságért küzdeni, tenni kell, ha kiegyensúlyozott párkapcsolatot szeretnénk társunkkal. 

S hogyan lehet elérni a hosszú, boldog házasságot? Ebben tanácsolnak Krisztus szavai: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor16,14). Tudjuk, Isten maga a szeretet. Vagyis, ahol Isten jelen van, ott a problémákra is hamar megoldás kerül. Ígéret erre: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged” (Zsid 13, 5). Csupán az a kérdés, én akarom-e Krisztus jelenlétét az életemben és a házasságomban?

A február 13–15. között megrendezett esemény áhítattal és dicsőítéssel kezdődött minden alkalommal. Barta Elemér missziós lelkipásztor szeretettel üdvözölte a jelenlévőket, hálát adva azért, hogy megszerveződhetett ez a fontos közösségi program. Mert bizony nagy szüksége van Kárpátalján a házaspároknak az Istentől jövő megerősítésre és a kikapcsolódásra a zűrzavaros mindennapok közepette.

A bizonyságtételeket nagy érdeklődéssel hallgatták a résztvevők: hogyan kezdődött egy kapcsolat, miként bontakozott ki, vált szerelemmé, és kinek-kinek milyen nehézséggel kellett megküzdenie ahhoz, hogy azzá váljon a házassága, amiben Jézus gyönyörködni tud. Mert bizony, nem magától értetődően alakul egy házasság jól, vannak buktatói. A legnagyobb buktató pedig maga a bűnös emberi természet, ami tesz róla, hogy idővel a házastársak között konfliktus, feszültség legyen. Ezért van szükség Krisztusra, aki a maga szelídségével, alázatával tud tanítani minket. Engedjük, hogy olyanok legyünk kezében, mint „fazekas kezében az agyag” (lásd Jeremiás 18, 6). 

Formálódjunk az Ő szent kezeiben!

Ahogy jöttek a személyes történetek, úgy tört fel a férjekből és feleségekből: az Úr csodásan működik! Kiderült, Isten kegyelme mindig jelen volt és van életükben. Milyen jó is rácsodálkozni erre! Meglátni, mennyire szeret minket Isten és mire vagyunk képesek az Ő erejével! De arról is szó esett, mire megyünk a magunk erejével, meddig jutunk el belőle…  A kendőzetlen igazság többször is könnyeket csalt a hallgatóság szemébe, jelezve az együttérzést, vagy az azonosulni tudást az érintettekkel. A jó és rossz tapasztalatok mind-mind hozzájárulnak a házasság „csiszolódásához”, amennyiben a felek szívből ragaszkodnak a krisztusi tanításhoz. A nehézségek is közelebb hozhatják a házasokat, ha az egyház fejére, Krisztusra tekintünk. Értelmet nyer a mondat: „Szenvedjétek el egymást szeretetben.” (Efézus 4, 2)

Az örömkönnyek sem hiányoztak a bensőséges hangulatú estékről. Szólt és szíven talált az Ige, de volt játék és sok-sok kedélyes beszélgetés is. Mély gondolatok hangzottak el a női és férfi szerepekről a Biblia tükrében: Mózes első könyve, a Prédikátor könyve, illetve Pál apostol az Efézusbeli gyülekezethez írt levelének 5. része második felének alapján. „Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében.” (Ef 5,21) A sokat vitatott „engedelmeskedés” helyes igei értelmezése békességet teremt, és nem ellentéteket. Ezért kell imádkozni lelki vezetésért és látásért, hogy jól, Isten szerint töltsük be szerepünket családunkban és foglaljuk el rendelt helyünket a házasságunkban. 

Csak az Isten szerinti házasság boldog házasság. Ez derült ki a héten. A házasság ajándék és áldás akkor, ha nem ketten, hanem Jézussal hárman vagyunk benne. Ez a titka, hogyan vészeljük át a nehézségeket, hogyan tartsunk ki akkor is, ha összecsapnak fejünk felett a hullámok… A végső üzenet és konzekvencia tehát ez, jegyezzük meg jól: „a hármas fonál nem szakad el egyhamar” (Préd 4, 11–12). 

Bodnár Diána


 


Iratkozz fel a Kárpátinfo.net csatornáira: Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Google Hírek