Kárpátinfo hetilap


Megosztás


A házasság hetének megünneplése több mint két évtizede Angliából indult el azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint, hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. Kárpátalján is a keresztény egyházak és civil szervezetek kezdeményezésére számtalan településen, közösség részvételével szervezik a hét programját, melynek idén „Állandó megújulásban” a mottója. 

Beregardó és Makkosjánosi református gyülekezetei az elmúlt héten tartották házasság heti programjaikat. A mozi hangulatát idéző környezetben nézték meg A szerelem röviden c. filmet, melynek során elgondolkodhattak az idő mulandóságáról, és arról, milyen könnyen el tudnak hidegülni egymástól a házastársak, ha nem szánnak elég időt egymásra, a beszélgetésre. A közös vacsorán felidézhettek szép emlékeket és próbákat, amikor igazán átélték, hogy milyen jó, hogy ott és akkor velük volt a társuk. Balázs Antal, a gyülekezetek lelkésze ez alkalomra néhány jó tanácsot is összegyűjtött, melyek megtartása erősítheti a házasságot. Álljon itt közülük néhány: „Tanuljátok meg, hogy a házasságban is az Úr az úr a háznál! Bízzatok egymásban, mert a házasság oxigénje a bizalom, ahol a bizalom végződik, ott kezdődik a válás! Ne fáradjatok el az egymásért való áldozathozatalban, mert a gazdag együttélés alapja az áldozat! Ne teregessétek ki mások előtt egymás szennyesét, mert ha ti nem értitek meg egymást, ki fog benneteket megérteni akkor? Az élet nem csak ünnepnapokból áll. Szeressétek a hétköznapokat, mert a hétköznapoknak is vannak dalaik. Tartsátok nyitva szíveteket és ajtótokat mások előtt, mert a bezárt szelencének hiábavaló az illata. Egyszerre ketten ne legyetek soha mérgesek! Tiszteljétek és becsüljétek meg egymást!”

Házasság hete a beregardói és a jánosi gyülekezetben - Mozi, vacsora, áldás
Házasság hete a beregardói és a jánosi gyülekezetben - Mozi, vacsora, áldás

A programsorozat vasárnap a házaspárok megáldásával végződött. Ezen az istentiszteleten Balázs Antal Pál efézusiakhoz írott leveléből azt a részt választotta az igehirdetés alapjául, mely a házastársakhoz szól: „Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak; mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének. „A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.” Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. (Ef 5, 21-33). A házasságban a Krisztusi értékrend a mérce. Szeressétek Krisztust, és rá figyelve, őt követve éljétek boldogan a házasságotokat, hívta fel a figyelmet a lelkész. Aki pedig még nem, vagy már nem házas, soha ne feledje, hogy Jézus őt is úgy szereti, mint a vőlegény a menyasszonyát, személyesen érte is odaadta magát a kereszten.

A házasság Isten csodálatos ajándéka. Becsüljük meg, óvjuk, védjük, s legyünk hálásak ezért az ajándékért, a társunkért. „Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van.” (Préd 4, 9)

Kovács Erzsébet


 


Iratkozz fel a Kárpátinfo.net csatornáira: Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Google Hírek