Kárpátinfo.net


Imahéttel indította az új évet a Kárpátaljai Református Egyház: Nézz fel!
Imahéttel indította az új évet a Kárpátaljai Református Egyház: Nézz fel!


Kárpátalja szinte minden református gyülekezetében imahéttel kezdik az új esztendőt. Immáron évek óta. Mert az imának ereje van. Az imádságban rejlő erő egyszerűen Isten ereje, aki meghallgatja és megválaszolja az imádságot. A mostani háborús helyzetben, amikor félelemmel van tele a szívünk, erre még inkább szükségünk van. 

Higgyük el: Isten ott van, hogy vezesse és irányítsa azokat, akik „hittel, teljes szívükkel és teljes lelkükkel keresik Őt”.

Az imahétre a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) készítette el idén is az imafüzetet, melynek előszavában Zán Fábián Sándor püspök így fogalmaz: „A bajban lévő ember segítségre szorul, a bölcsebb segítséget is kér. Az emberi képességeket meghaladó bajok és próbák leküzdéséhez természetfeletti segítségre van szükség. Ismeretvilágunk alapján mi az Urat hívjuk segítségül, aki teremtő hatalommal rendelkezik és végtelen szeretettel. Ő a mi segítségünk. Kérjük, hívjuk reménykedő és hívő szívvel. Ő meg tud segíteni és meg tud védeni. Teremtőnk, Megváltónk, a leghatalmasabb, aki «megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet». Fordulj hozzá, beszélgess vele, hívd őt segítségül, mert a te »segítséged az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta«”. 

2024 január első hetében nagyon sok gyülekezetben esténként összejönnek a hívek, hogy együtt imádkozzanak a KRISZ által szerkesztett imafüzet alapján.  

Isten kegyelméből 2023 decemberében is sikerült elkészíteni az imafüzetet, amelyből 2000 példányt nyomtattunk, és juttattunk el azokba a gyülekezetekbe, amelyek előzőleg jelezték, hogy szeretnék ez alapján megtartani az imahetet 2024 elején – tájékoztat Barta Attila, a KRISZ elnöke, fornosi lelkész. – Így több mint 50 egyházközségbe juthatott el a KRISZ munkatársai által megszerkesztett füzet, amely 7 napra 7 áhítatot tartalmaz egy kötött imádsággal és imatémákkal.

– Nézz fel! lett a címe…

– Ezzel is Jézus Krisztusra, a hitünk szerzőjére utalunk. Az előszót Zán Fábián Sándor püspök úr írta a 121. zsoltár alapján. A folytatásban pedig a következő témák kaptak helyet: Nézz önmagadba, nézz a múltadba, nézz a jelenedbe, nézz a jövődbe, nézz körbe és láss, nézz fel és láss, láss tovább!

– Milyen céllal szervezik ezeket az alkalmakat?

A cél számunkra ezen az éven is az, hogy a gyülekezet imádkozó tagjai együtt adjanak hálát és könyörögjenek az áldásért. A fornosi gyülekezetben január 1-én kezdtük az imahetet. Esténként 25-30 ember jön el. Velük közösen éneklünk, minden este valamelyik gyülekezeti tag felolvassa az imafüzetből az áhítatot és aztán együtt imádkozunk a kijelölt imatémákért. Egymás hite által épülve megerősödik a közösségünk, és hiszem, így van ez a többi gyülekezetben is. 

– Jó, hogy van egy vezérfonal, útmutató, amely alapján minden gyülekezetben – de akár kisebb közösségekben, sőt a mozgásukban korlátozottak odahaza is – lélekben együtt imádkozhatnak.

– Sok pozitív visszajelzést kap a KRISZ a gyülekezetektől az imaheteket követően, s ez motivál is bennünket arra, hogy minden évben elkészítsük azok számára, akik ezt igénylik. Így szeretném megköszöni a szolgálatát azoknak a lelkipásztoroknak és munkatársaknak, akik az áhítatok megírását és szerkesztését vállalták. Legyen mindenért Istennek dicsőség. 

Az imafüzet ajánlása alapján imádkozzunk együtt többek között a békéért, megmaradásunkért, megtérésekért, ébredésért, hitben való növekedésért, a missziói szervezetek munkájáért, a gyermekotthonokért, a családokért, az árvákért, az özvegyekért, a betegekért, a megfáradtakért, könyörögjünk vezetőinkért, hogy Isten adjon nekik új szívet és bölcsességet, hogy legyen végre béke, s újra együtt lehessenek a családok. Nézzünk fel, mert „Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ… Az ÚR a te őriződ, az ÚR a te oltalmad... Az ÚR megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az ÚR jártodban-keltedben, most és mindenkor.” (Zsoltárok 121: 1, 2, 5, 7, 8)

Marton Erzsébet


 


Iratkozz fel a Kárpátinfo.net csatornáira: Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Google Hírek