Kárpátinfo hetilap


Ballagás a Nagyberegi Református Líceumban. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Erzsébet
Ballagás a Nagyberegi Református Líceumban. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Erzsébet


Ismét egy igencsak kihívásokkal teli tanév végéhez érkeztünk. A Nagyberegi Református Líceum vezetése igyekezett mindent megtenni, hogy az áramkimaradások miatt se kelljen hidegben és sötétben ülni, biztosították a megfelelő feltételeket a tanuláshoz egész évben, s arra törekedtek, hogy a légiriadók se szakítsák meg az oktatási-nevelési folyamatot. Hogy a diákok hitben, tudományban növekedjenek, hogy felkészülhessenek a vizsgákra. Június 3-án pedig elballagott a 28. kibocsátás 19 diákja. „Az élet hív, a munka vár” – énekelték a fiatalok, miközben búcsút vettek tantermeiktől, s bevonultak a templomba, hogy innen induljanak a nagybetűs életbe Istennel, aki mindeddig megtartotta, vezette, hordozta őket.

Ballagás a Nagyberegi Református Líceumban. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Erzsébet
Ballagás a Nagyberegi Református Líceumban. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Erzsébet

Az ünnepség a lelkészigazgató igehirdetésével vette kezdetét, melyben Tóth László az Istenhez való ragaszkodás mellett a kitartás fontosságára hívta fel a figyelmet a Máté 24, 13 alapján: „… de aki mindvégig kitart, az üdvözül”. Az elmúlt években volt lehetőségünk, hogy megtapasztaljuk az Úr Jézus Krisztus oltalmát, segítségét. Akármi jött is, járvány, háborús helyzet, fenyegető riadók, ijesztő hírek és még ijesztőbb valóság, mindig oda mehettünk az Úr oltalma alá, és bizonyosak lehettünk abban, hogy Ő meg tud és meg akar őrizni bennünket, erőt ad a kitartáshoz, utat mutat a folytatáshoz és egy egészen más perspektívába helyezi az életünket. Most úgy látjuk, hogy ki kell tartani addig, ameddig vége lesz ennek a helyzetnek. Azonban az ige az üdvösség távlatát nyitja meg a kitartásunk, az Úr Jézus Krisztustól kapott erő által. Jézus azt szeretné, hogy nála és vele legyél, nem egy földi mulandó templomban, hanem a mennyei hazában. Aki mindvégig kitart az Úrral, ide fog megérkezni az Ő kegyelméből! Tartsunk ki, az Úr erejével az üdvösségig! – biztatta a végzősöket a lelkészigazgató. 

Ballagás a Nagyberegi Református Líceumban. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Erzsébet
Ballagás a Nagyberegi Református Líceumban. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Erzsébet

Hajgató Tamás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja azt kívánta a ballagóknak, hogy kamatoztassák tudásukat, dolgozzanak kitartóan álmaik megvalósításán, s teremtsenek egy szebb, boldogabb és békés világot.  

„Íme én veletek vagyok a világ végezetéig” (Mt 28, 20) – tolmácsolta Jézus biztatását Héder János. Bár nem könnyű időket élünk, a nehézségek megterhelnek, de meg is erősítenek, és Isten ígéretei mindenkor megmaradnak, mondta.

„Az URat féld mindennap, mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg” (Péld 23, 18) – intette a fiatalokat Danku Gábor, a KRE főgondnoka, aki hálát adott, hogy viszonylagos békében fejezhették be a tanévet, hálát adott a tanárokért, szülőkért, akik maradtak és végezték munkájukat. 

Nagy Béla, a KRE Diakóniai Központjának igazgatója levélben küldött köszöntőjében arra kérte a végzősöket, hogy alázatos szívvel, Istenbe vetett igaz hittel induljanak az előttük álló úton, legyenek cselekvő, gondolkodó és tenni akaró, tervező és terveit megvalósító, biztos alapra építkező emberek. Ne féljetek, ne rettegjetek, mert „maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged és nem marad el tőled” (5Móz 31, 8) – bátorította a fészekből kirepülőket a főjegyző. 

„Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön: adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által” (Ef 3, 14–16) – kérte Isten áldását a ballagók, az iskolaalapítók, az intézmény támogatóinak életére Pándy-Szekeres Anna, a Kárpátaljai Református Egyház tanügyi tanácsosa, a Nagyberegi Református Líceum első igazgatója. Aki visszaemlékezett az indulásra, arra, hogyan lett erdélyiként, férje pedig kanadaiként Nagyberegen kárpátaljaivá. A tanárnő ezúttal a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza alapítóinak, illetve azok leszármazottjainak ajándékát adta át Bodnár Gréta és Tóth Levente végzősöknek (a Nagydobronyi és a Péterfalvai Református Líceum két-két diákja is kapott hasonló jutalmat).

Kovács András, a líceum oktatási igazgatója levélben köszöntötte az ünnepség résztvevőit. Elismeréssel szólt a diákok teljesítményéről, arról, hogy a sok negatív élmény, a nehéz helyzet ellenére kitartottak és mindent megtettek azért, hogy elérjék a kitűzött célt, az érettségi megszerzését. 

Mindenkor arra az Istenre nézzetek, aki nagyobb minden történelmi eseménynél, aki megtartott mindeddig, s bizton megőriz a továbbiakban is – intette a fiatalokat a szülők nevében Szimkovics Tibor. Merjetek nagyot álmodni, mint ahogy mertek nagyot álmodni az alapítók. „…meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára” (Fil, 1, 6) – bátorított az ige szavával a lelkész. 

A diákok pedig csodálatos énekekkel, illetve versben, prózában vallottak hitről, szeretetről, barátságról, azokról az igaz értékekről, melyeket tarisznyájukban az iskola vezérigéjével – „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” (Péld 9, 10) – együtt magukkal visznek, s melyek segítenek, hogy biztosan haladjanak a cél felé. 

Kovács Erzsébet

Galéria

Ballagás a Nagyberegi Református Líceumban. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Erzsébet
Ballagás a Nagyberegi Református Líceumban. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Erzsébet
Ballagás a Nagyberegi Református Líceumban. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Erzsébet
Ballagás a Nagyberegi Református Líceumban. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Erzsébet
Ballagás a Nagyberegi Református Líceumban. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Erzsébet
Ballagás a Nagyberegi Református Líceumban. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Erzsébet
Ballagás a Nagyberegi Református Líceumban. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Erzsébet