Kárpátinfo hetilap


Ballagás a Nagydobronyi Református Líceumban. Fotó: Kovács Erzsébet
Ballagás a Nagydobronyi Református Líceumban. Fotó: Kovács Erzsébet


Csendesen csukódik most egy ajtó a Nagydobronyi Református Líceum 35 végzős diákja mögött, ami életük egy fontos szakaszának lezárását jelenti. És talán még nem is sejtik mekkora váltás előtt állnak, s hogy mennyire meghatározóak a mögöttük hagyott évek, hogy milyen erőt jelent az a tudás, amit itt kaptak a tanáraiktól, hogy milyen értékes az az egészséges keresztyén életszemlélet, amit a szülőkkel karöltve alakítottak bennük.

 „Ők mindvégig azzal a szándékkal voltak jelen az életetekben, hogy amikor eljön ez a mai nap, akkor boldog mosollyal és szép emlékekkel telve, tudással felvértezve állhassatok egymás mellett – készen a nagybetűs életbe való kilépésre”, hangzott el a tanévzáró ünnepségen.

Ballagás a Nagydobronyi Református Líceumban. Fotó: Kovács Erzsébet
Ballagás a Nagydobronyi Református Líceumban. Fotó: Kovács Erzsébet

A május 26-án tartott ballagási ünnepség a nagydobronyi reformtus templomban vette kezdetét. Igehirdetésében Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke a bibliaolvasás, az igetanulmányozás fontosságára hívta fel a figyelmet, hisz a Szentírásból minden élethelyzetben útmutatást, biztatást, bátorítást kapunk. Erre pedig a mostani háborús helyzetben, ami tele van bizonytalansággal, még inkább szükség van. Ebben a zűrzavaros világban jó tudni, hogy van valaki, aki soha nem változtatja meg a szavát, hogy „az Istennek minden lehetséges” (Márk 10, 27/2), nála stabilitás van. Az igehirdető a hit megerősítésének fontosságára hívta fel a figyelmet, mert csak erős hit által jutunk életre, a Jézus Krisztusba vetett hit tart meg és vezet az üdvösségre.

A ballagás a búcsúzást jelenti szeretett iskolátoktól, amely egyben emlékeztet az itt töltött évekre, megszépíti az emlékeket, kezdte köszöntőjét Gál Erika igazgató, aki felidézte azokat a nehézségeket, melyek az elmúlt években igazán próbára tették a pedagógusokat, diákokat egyaránt. Igazi edzett fiatalokká váltatok, akik megállják helyüket minden körülmény között. Bizakodva tekintünk a jövőbe, ha rátok nézünk, mondta az igazgató asszony, aki azt kívánta, hogy hitüket mindenkor tartsák meg, az Úr tanításától soha ne térjenek el. Az elmúlt időszakban is megtapasztaltuk: Isten minden helyzetben útmutatást ad, és gondjainkban nem hagy magunkra. Induljatok az utatokon azzal a hittel, hogy oltalma, kegyelme, gondoskodó szeretete életetek végéig veletek marad, bátorította a diákokat Gál Erika. Aki köszönetet mondott az iskola alapítóinak, támogatóinak, hisz ez is hozzájárult ahhoz, hogy még tömbben, közösségben élünk. Az igazgató asszony arra is felhívta a figyelmet, hogy nem hátrálhatunk meg, nem vonulhatunk félre, hitünk, vallásunk, nemzetünk megmaradása érdekében haladnunk kell előre. Az Istenbe vetett hit tartott és tart meg bennünket, nincs más lehetőség, mint úgy imádkozni, szeretni, küzdeni, dolgozni meghátrálás nélkül, hogy Isten megtartásra érdemesnek ítéljen bennünket itt, a szülőföldünkön. Ezt kell megerősítenünk lelkünkben, ezért kell munkálkodnunk és imádkoznunk a jövőben is. 

Ballagás a Nagydobronyi Református Líceumban. Fotó: Kovács Erzsébet
Ballagás a Nagydobronyi Református Líceumban. Fotó: Kovács Erzsébet

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek” – olvashatók a ballagási meghívó hátoldalán Jeremiás szavai. Ehhez kapcsolódva fogalmazta meg tanácsait a fiatalok felé Ónodi Rita Éva, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja: szép útravaló ez, maga a titok és egyben a bizonyosság. Titok, mert csak a Mindenható tudja, mi vár rátok a következő lépéseitek után, mi az, amit nektek szán, de egyúttal maga a szilárd bizonyosság is: a Jóisten olyan jövőt tartogat számotokra, amelyben teljes és igaz az élet, ahol béke és remény lel otthonra szívetekben, fogalmazott a diplomata. 

Megerősítette: mindannyian békét és biztonságot szeretnénk. Magyarország kormánya is a békén és a stabil alapok megteremtésén, illetve azok megtartásán dolgozik, a szomszédos Ukrajna vonatkozásában pedig egy erős és virágzó állam létében érdekelt, ahol béke honol. Ukrajna mindig számíthat a magyar kormány és a magyar emberek támogatására, a kárpátaljai magyar közösség erősítése és segítése szintén a kormány legkiemeltebb feladatai közé tartozik, hangsúlyozta a konzul asszony. 

Az alapítók nevében D. Szabó Dániel, a Magyar Református Presbiteri Szövetség volt elnöke köszönte meg mindazok felelősségteljes hozzáállását, akik ott voltak az induláskor, s akik segítik az intézmény munkáját, fennmaradását. 

„Minden lehetséges annak, aki hisz” (Mk 9, 23) – bátorította a fiatalokat Horkay László nyugalmazott püspök. Ha hisztek Jézusban, megtart benneteket, akik az iskola védettségéből bárányként a farkasok közé léptek ki. „Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban” (1Kor 15, 58) – helyezte szívükre az útravaló igét. 

Higgyetek mindenkor, soha ne kételkedjetek, és bízzatok az Úrban, mert aki Istenben bízik, soha meg nem szégyenül – fogalmazta meg intelmeit Héder János, a KRE főjegyzője.

Ballagás a Nagydobronyi Református Líceumban. Fotó: Kovács Erzsébet
Ballagás a Nagydobronyi Református Líceumban. Fotó: Kovács Erzsébet

„Boldog ember, aki megtalálta a bölcsességet, az az ember, aki okosságra tesz szert! Ennek birtokába jutni jobb, mint ezüstöt szerezni, aranynál többet ér ennek elérése” – idézte köszöntőjében a Példabeszédek könyvét Gazdag Erzsébet, a KRE tanügyi tanácsosa, aki örökérvényű bölcsességeket megfogalmazó irodalmi idézetekkel kívánta a végzősöknek, hogy mindenkor tudják megkülönböztetni a jót és a rosszat, maradjanak igaz emberek minden körülményben. 

„Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet” (Jel 3, 8) – köszöntötte a ballagó diákokat az igével Kolozsy András, az Ungi Református Egyházmegye esperese.

„Nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon” – biztatta diákjait Borovszki István osztályfőnök. 

Az élet olyan, mint egy utazás. Tudjuk a célt, de nem látjuk az oda vezető utat. Sokan most aggódva néztek az előttetek álló útra, kezdte köszöntőjét Kacsó Géza, az intézmény lelkészigazgatója. Aki a zsoltáros szavával biztatta a végzősöket: „Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik” (Zsolt 37, 5).

A líceum Hit zenekara énekben kérte Isten áldását az útra kelő fiatalok életére. Majd az ünnepség a líceum udvarán folytatódott, ahol a végzősök nevében Kacsó Anna köszönte meg a szülők, a tanárok gondoskodó szeretetét. Majd a tizedikesek búcsúztak a ballagóktól, illetve Kiss Snicer Ágnes a szülők nevében fogalmazta meg jókívánságait. Staféta-, tarisznya- és virágátadás, lufieregetés, éneklés, oklevelek átadása zárta az ünnepséget. Végezetül az igazgatónő meleg szavakkal és egy hatalmas tortával – amit a jelenlévők közösen fogyasztottak el – köszöntötte 90. születésnapja alkalmából az iskola alapítóját, D. Szabó Dánielt, mindenki kedves Dani bácsiját, aki „csendes hitével, derűjével és bölcs előrelátásával immár generációk számára vált példaképpé nemcsak az anyaországban, de Kárpátalján is”.

Legyen áldás az utatokon, kedves fiatalok!

Marton Erzsébet

Galéria

Ballagás a Nagydobronyi Református Líceumban. Fotó: Kovács Erzsébet
Ballagás a Nagydobronyi Református Líceumban. Fotó: Kovács Erzsébet
Ballagás a Nagydobronyi Református Líceumban. Fotó: Kovács Erzsébet
Ballagás a Nagydobronyi Református Líceumban. Fotó: Kovács Erzsébet
Ballagás a Nagydobronyi Református Líceumban. Fotó: Kovács Erzsébet