Kárpátinfo hetilap


A hűség népe: a KMKSZ XXXIII., tisztújító közgyűlésén - Erős hittel, példamutató helytállással. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér
A hűség népe: a KMKSZ XXXIII., tisztújító közgyűlésén - Erős hittel, példamutató helytállással. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér


A kárpátaljai magyarság elszántan, példamutató módon ragaszkodik anyanyelvéhez, kultúrájához, nemzeti értékeihez, túlnyomó többségük a háború okozta kihívások, a kisebbségi jogok szűkítése ellenére is a szülőföldjén tervezi a jövőjét. Itt, a több mint ezeréves szállásföldjén kíván továbbra is boldogulni. Ehhez rendkívüli erőt ad a világ magyarságának szűnni nem akaró szolidaritása, az anyaország nemzeti kormányának sokoldalú támogatása. 

És abban is joggal bízhatunk, hogy az európai nemzetek közösségéhez csatlakozni szándékozó Ukrajna a mindennapok során maradéktalanul megvalósítja az alapvető európai értékeket, hangzott el a KMKSZ XXIII., tisztújító közgyűlésén, amelynek a beregszászi Rákóczi Főiskola adott otthon. A kárpátaljai magyarság legjelentősebb érdekvédelmi-politikai szervezetének fórumán 103 alapszervezetből a több mint 36 ezres tagságot 210 küldött képviselte.

A fórumhoz online csatlakozó Brenzovics László, a KMKSZ elnöke beszámolójában arról szólt, hogy a háború okozta rendkívüli helyzet ellenére a szövetség valamennyi alapszervezetében sikerült a tisztújító gyűléseket megtartani, és azon a tagság hitet tett a kárpátaljai magyar közösség megmaradása mellett, amelyhez a továbbiakban is cselekvő módon kíván hozzájárulni. Bár a háború alapvetően a túlélésről szól, mi a lehetőségekhez mérten ezekben az embert próbáló időkben is a jövőt építjük. Makkosjánosiban hamarosan folytatódik a korszerű hulladéktároló építése, Beregszászon, Péterfalván új sportcsarnokokat hozunk létre, nemsokára megkezdődik az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Program nyertes pályázatainak kifizetése. Emellett pedig folyik egy új terv kidolgozása, amely szintén a kárpátaljai magyar vállalkozások helyzetbe hozását célozza az új körülmények között. 

Az elnök kiemelten hangsúlyozta, hogy nem csupán a gazdaságfejlesztés, hanem az anyanyelven történő oktatás, a hagyományok ápolása, nemzeti kultúránk megőrzése terén is számos tervet szeretnének megvalósítani a közeljövőben. Ezek a célkitűzések nem valósulhatnának meg a világ magyarságának, a magyar glóbusz támogatása nélkül. Köszönet mindezért. 

A hűség népe: a KMKSZ XXXIII., tisztújító közgyűlésén - Erős hittel, példamutató helytállással. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér
A hűség népe: a KMKSZ XXXIII., tisztújító közgyűlésén - Erős hittel, példamutató helytállással. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér


Mélységesen szolidárisak vagyunk az élet-halál harcát folytató ukrán néppel, és minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy a kárpátaljai magyarság megmaradjon a nemzet több mint ezeréves ősi szállásterületén, hangsúlyozta Tőkés László, az Erdélyi Magyar Tanács elnöke.

A kisebbségi és az alapvető emberi jogok betartásának fontosságáról szólt a tanácskozáshoz online csatlakozó Gál Kinga, a FIDESZ alelnöke, az Európai Parlament képviselője. Aki a továbbiakban elismerően szólt a kárpátaljai magyarok helytállásáról. 

Bocskor Andrea, az EP képviselője üzenetében arra emlékeztetett, hogy mindnyájan azt hittük, hogy a kárpátaljai magyarság a legnagyobb kálváriáját az 1944-es málenykij robotra való elhurcolásakor élte át. Mára kiderült, hogy hasonló megpróbáltatásokkal kell szembenézniük a ma élő nemzedékeknek, akik példás helytálásról tesznek tanúbizonyságot. 

Turos Lóránd (Szatmár megye, Románia), Köteles László (CSEMADOK, Szlovákia) a Kárpát-medencei magyarság támogatásáról biztosította a kárpátaljai magyar nemzetrészt.

Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke annak a meggyőződésének adott hangot, hogy Ukrajnának, amelyik az európai közösség tagjává kíván válni, a közeljövőben maradéktalanul teljesíteni kell azokat az elveket, amelyek az alapvető európai értékekhez tartoznak. Ilyen az emberi méltóság védelme, a nemzeti kisebbségek kultúrájának, anyanyelvének, hagyományainak megőrzése, ezek biztosítása. 

A hűség népe: a KMKSZ XXXIII., tisztújító közgyűlésén - Erős hittel, példamutató helytállással. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér
A hűség népe: a KMKSZ XXXIII., tisztújító közgyűlésén - Erős hittel, példamutató helytállással. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér


Mi lesz veled, kárpátaljai magyar nyelvű oktatás? Ebben a kárpátaljai magyarság jövője szempontjából alapvetően fontos kérdésben Orosz Ildikó, a KMPSZ, illetve a Rákóczi Főiskola elnöke tájékoztatott. Elmondta, hogy a közeljövőben leginkább a magyar tannyelvű iskolák felső tagozatos tanulói kerülhetnek lehetetlen helyzetbe azáltal, hogy a következő tanévben már a tantárgyak hatvan százalékát kell majd ukrán nyelven tanulniuk. Alternatívaként a pedagógusszövetség egy kárpátaljai magyar tannyelvű líceumi hálózatot kíván létrehozni, hogy azok a középiskolások, akik az anyanyelvükön szeretnék folytatni tanulmányaikat, ezt megtehessék. 

Ha a maga helyén mindenki teszi a dolgát – legyen az gyári munkás, bolti eladó, pedagógus, lelkész vagy földműves –, akkor van esélyünk a megmaradásra, mondta meggyőződéssel Zubánics László, az UMDSZ elnöke, aki fontosnak tartotta: vegyük számba emberi erőforrásainkat, hogy azokat a megmaradásunkat biztosító legfontosabb célok érdekében tudjuk mozgósítani. 

Ezután a tisztújító fórum résztvevői nyílt szavazáson az elkövetkező három évre egyhangúlag Brenzovics Lászlónak szavaztak bizalmat, akinek munkáját alelnökként Barta József és Gulácsy Géza segíti. Sor került a KMKSZ nagyválasztmánya tagjainak megválasztására, majd átadták a Hűségdíjakat azoknak a KMKSZ-tagoknak, akik különböző tisztségekben hosszú éveken, évtizedeken át hatékonyan segítették a szövetség munkáját. Milován Sándor, a KMKSZ tiszteletbeli elnöke beszédében a közvélemény és a közösség összefogásának erejét hangsúlyozta.

Zárszavában Brenzovics László arra emlékeztetett, hogy több mint harminchárom évvel ezelőtt a kárpátaljai magyarság ügye iránt elkötelezett maroknyi csapat létrehozta a KMKSZ-t. Ezek az emberek és a hozzájuk csatlakozó ezrek eddig is tisztességesen és becsülettel végezték munkájukat a közösség megmaradása, fejlődése érdekében. Az elmúlt évtizedeben sok-sok kihívással kellett szembenéznie a kárpátaljai magyar nemzetrésznek, ám az mindmáig sikeresen állta az erőpróbákat. Összefogással, tisztessége helytállással, Istenbe vetett hittel, úgy, hogy magunk mögött érezzük a világ magyarságnak a támogatását, mindez a továbbiakban is sikerülhet.

A KMKSZ XXXIII. közgyűlése nyilatkozatot fogadott el, amelyben a következőket hangsúlyozza: a szövetség elítéli az orosz agressziót, támogatja Ukrajna területi integritásáért, szuverenitásáért folytatott küzdelmét, tevőlegesen részt vesz a menekültek fogadásában, ellátásában, lehetőségeihez mérten segíti az oktatási, egészségügyi és szociális rendszerek, területi közösségek működésének biztosítását a háborús körülmények között. A KMKSZ támogatja Ukrajna eurointegrációs törekvéseit. Fontosnak tartja, hogy az európai integrációs jogharmonizációval megvalósuljon a kisebbségek jogainak biztosítása, ezáltal pedig a kárpátaljai magyarok a gyakorlatban is visszakapják az alkotmányban garantált jogaikat. Aggasztónak tartja, hogy a háborús körülmények ellenére továbbra is folytatódnak a nyelvhasználat és az oktatás területén a jogszűkítések, ami akadályozhatja Ukrajna európai uniós integrációját. A nyilatkozat leszögezi: a kárpátaljai magyar közösség a háborús viszonyok ellenére is szeretne megmaradni szülőföldjén. „Valamennyi oktatási intézményünkben zajlik a tanítás, intézményeink, szervezeteink és gyülekezeteink, ha nehéz körülmények között is, de tovább működnek, s mindent elkövetnek a kárpátaljai magyarság megmaradása érdekében.”

Kovács Elemér

Galéria

A hűség népe: a KMKSZ XXXIII., tisztújító közgyűlésén - Erős hittel, példamutató helytállással. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér
A hűség népe: a KMKSZ XXXIII., tisztújító közgyűlésén - Erős hittel, példamutató helytállással. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér
A hűség népe: a KMKSZ XXXIII., tisztújító közgyűlésén - Erős hittel, példamutató helytállással. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér
A hűség népe: a KMKSZ XXXIII., tisztújító közgyűlésén - Erős hittel, példamutató helytállással. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér