Kárpátinfo hetilap


Luscsák Nílus, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke
Luscsák Nílus, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke


A rólad való elmélkedés, ó, Úr Jézusom, betlehemi gyermek, 
názáreti munkás, palesztínai tanító, Golgotán megfeszített, 
húsvétkor feltámadt, úgy nyilatkozik meg előttünk, 
mint az életadó és nagyszerű igazságok végtelen panorámája.

(VI. Pál pápa)

Krisztus születik! Dicsőítsétek!
Krisztusban szeretett testvéreim!

Sok különböző karácsonyi éneket és kántálást éneklünk templomainkban a mi Urunk, Jézus Krisztus testben való születésének ünnepén. A nagy esti zsolozsma sztihirái, az utrenye leülő énekei és a szentatyák más szövegei mind vissza akarnak vinni minket abba a kivételes betlehemi éjszakába, amikor a legszentebb szűzi méhből megszületett a világ Megváltója, Jézus Krisztus. Dallamszerző Szent Román sok csodás művet írt, de Krisztus születésének kontákja mélységével és szépségével megindítja szívünket:

„Ma a Szűz a legfelsőbb lényt szüli,
És a föld a befogadhatatlannak istállót ajánl fel,
Az angyalok a pásztorokkal dicsőítő éneket zengenek,
A keleti bölcsek pedig a csillagtól vezéreltetve közelednek,
Mert érettünk született a kisded csecsemő, az örökkévaló Isten.”

Mintegy követve Dallamszerző Szent Románt, Szent II. János Pál pápa szintén arra hív minket, hogy a hit lelkületével álljunk meg a gyermek Jézus jászlánál: „Engedjétek meg, hogy együtt álljunk meg a Jeruzsálemtől délre fekvő betlehemi barlang közelében. Ott az éjszaka csendjében meghalljuk az újszülött gyermek sírását… Ez az az idő, amikor a menny megmutatkozik nekünk. A menny, amely Isten világa, aki az Ige megközelíthetetlen dicsőségének a helyén van” (Szent II. János Pál). Az Isten elküldi küldötteit a pásztorokhoz, akik őrt állnak nyájuk mellett: „…az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megijedtek. De az angyal bátorította őket: Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: ma született az Üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr.” A pásztorok, mondja Szent II. János Pál pápa, ennek a „sötétségben járó népnek” a fiai, ugyanakkor kiválasztottai is ennek a történelmi pillanatnak. Kiválasztottak arra, hogy „meglássák a nagy világosságot”, az Isten Fiát, Jézus Krisztust. Az angyalok szavai nagy örömet jelentenek az egyszerű férfiak szívének, akiket az Izrael számára szóló nagy ígéret, a bilincseket szétszaggató Messiás várásának szellemében neveltek fel és tanítottak. A pásztorok, magyarázza II. János Pál pápa, az első tanúi az ember felszabadítása és üdvözítése nagy titkának.

A katolikus egyház katekizmusa hitünknek ezt a titkát úgy írja le, mint Isten ígéretéhez való hűségét: Íme, „Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete” (Mk 1,1). Az Isten meglátogatta az ő népét. Beteljesítette az Ábrahámnak és utódainak adott ígéretét. A mennyei Atya többet tett, mint amit remélhettünk: elküldte hozzánk „szeretett Fiát” (Mk 1,11). Jézus Krisztus eljön, hogy megszabadítson bennünket, hogy ismét megnyissa az utat a mennyei Atyához – tanítja Ukrajna nagy fia, boldogemlékű Lubomir Huzár bíboros. A mi elesettségünk, gyengeségünk többé nem akadály az üdvösség útján, hangsúlyozza Lubomir főpásztor, ezért minden mást figyelmen kívül hagyva, különleges figyelmet fordítsunk arra az igazságra, hogy az Úristen tényleg megment bennünket végtelen szeretetével.

Krisztusban szeretett Testvéreim!

Különösen most, amikor népünk a kegyetlen megszállók elleni felszabadító háborúját vívja, a gyermek Jézus sírása soha nem volt ennyire közeli mindannyiunkhoz, minden egyes családhoz, aki elveszítette a fiút, férjet, édesapát.  Az Úr ma közel van azokhoz, akik bennünket védenek, miközben a legdrágábbat, életüket és egészségüket adják oda. A gyermek Jézus magához öleli és megáldja mindazokat, akiknek most nagyon nehéz, akiknek könnyes a szeme és sebesült a szíve.

A betlehemi pásztorok és a keletről érkező bölcsek példáján az Anyaszentegyház mindnyájunkat hív, hogy legyünk Jézus Krisztus tanúi. Az Isten hív minket, hogy Jézus Krisztus tanúi legyünk a világban és környezetünkben. Öleljük körül ezekben a napokban imáinkkal Istent dicsőítve hazánk védőit, a sebesülteket, a fogságban levőket és minden egyes hajlékot, amelyet szomorúság tölt el szeretteiért. Jézus Krisztus, a béke fejedelme ajándékozzon meg bennünket kegyelmével, s adjon hazánknak békét és győzelmet!

Teljes szívemből küldöm mindnyájatoknak apostoli áldásomat! 

Luscsák Nílus, 
a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke, apostoli kormányzó 
Ungvár, 2023. karácsonyán


 


Iratkozz fel a Kárpátinfo.net csatornáira: Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Google Hírek