Kárpátinfo.net
2022. június 1–én a Nagymuzsalyi Hunyadi János Líceumban a végzősök búcsúzásával egyben felavatásra került a tanintézmény névadójának emléktáblája.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a tanárok, diákok és a község lakosságának nevében a Beregszászért Alapítvány kuratóriumának. Ők voltak, akik lehetővé tették, hogy tanintézményünk falán ott lehessen Hunyadi János emléktáblája- emelte ki Jószay Viktória tanárnő. 

Hat éven belül ez már a második emléktábla, melyet Nagymuzsalynak ajándékozott az alapítvány.

2016-ban Beregszászi Nagy Pál nyelvész emléktábláját avatták fel a községben.

Hunyadi János hadvezér, erdélyi vajda, több déli vármegye vezetője, Mátyás királyunk apja, Magyarország kormányzója 1407 körül született Kolozsváron. Nevét az 1456. július 22–i nándorfehérvári diadal tette nemcsak országosan, de Európa–szerte ismertté. Hozzá fűződik a déli harangszó, melyet II. Kallixtusz pápa rendelt el a vár védelme előtt könyörgésül Istenhez a keresztény sereg győzelméért a törökök felett.

Büszkék vagyunk, hogy komoly kötődései voltak Nagymuzsalyhoz, melynek ténye, emléke megalapozta iskolánk névválasztását.

A felavatás előtt közvetlenül felolvasásra került Dalmay Árpád (a Beregszászért Alapítvány kuratóriumának elnöke) levele, melyet az alábbi sorok zártak: Legyenek büszkék rá, hogy a község iskolája történelmünk egyik legnagyobb személyiségének nevét viseli. Őrizzék Hunyadi János emlékét, fogadják szeretettel alapítványunk ajándékát, amelynek domborművét Sándor Attila székelyudvarhelyi szobrász készítette.

Az emléktáblát líceumunk igazgatónője, Szegedi Erika leplezte le. Két végzős diák pedig elhelyezte az első koszorút. Köszönjük, hogy az emléktábla immáron iskolánk falán emlékeztet Hunyadi Jánosra!

                                                                                                       Jószay Viktória

Galéria

Emléktáblát avattak Nagymuzsalyban