Kárpátinfo hetilap
Az egész Kárpát-medencében népszerű Szeretethíd programhoz idén is csatlakozott Tiszabökény. A helyi temető kitakarítása volt a kitűzött cél, ami nagy kihívást jelentett, tekintve a terület nagyságát.  Az emberi hanyagság nyomainak, a szétszórt szemétnek az eltüntetése mellett a fű lekaszálása, a sírok megtisztítása volt a feladat. A Tiszabökényi Református Egyházközség kezdeményezésére a felhívás sokakat megmozgatott, a római katolikus, görögkatolikus és ortodox gyülekezet hívei is komolyan vették a közösséghez tartozás személyes felelősségét. Aki eljött, azért tette, mert a saját ügyének érzi környezete tisztaságát, és aktív részese kíván lenni települése fejlődésének. A folytatás reményében indult el a munkálkodás…

Hunyadi Attila, a Máramaros-Ugocsai Református Egyházmegye esperese köszöntötte elsőként az egybegyűlteket. Isten igéje által érkezett a lelki táplálék, imádságban pedig áldáskérés az elvégzendő munkára. Mindenki könnyedén megtalálta a helyét a terepen.

Vegyesen, több mint 70 férfi, nő és gyermek, kortól függetlenül vette ki részét a munkából: gereblyézést, sepregetést, szeméthordást vállaltak, mások pedig a hulladékot szelektálták, előkészítve azt a megsemmisítésre. A kaszák zajától volt hangos a sírkert este hat óráig, ennyi idő alatt sikerült a feladatot teljesíteni. A pihenők idején beszélgetések frissítették a lelkeket, feledtetve a testi fáradtságot is. Ki-ki erejéhez mérten végezte a teendőket, leginkább öröm, mosoly és kedélyes diskurzus jellemezte az együtt töltött időt. Jó volt látni és megtapasztalni a közösség erejét, mely áldást hozó lelki gyümölcsöket terem, amikor: „a testvérek egyetértésben élnek!” (Zsoltárok 133,1b) Ha hisszük, hogy Isten Igéje élő és ható (lásd Zsidók 4,12), akkor az Úr Jézus köré gyűlt emberek sok csodát élhetnek át. Csak Krisztus szeretete tud hidat verni Isten és ember, illetve ember és ember közé. Isten oltalmába rejtőzve semmi baj nem érheti az alázatos szívűt: sem járványok, sem háború nem tudja elvenni annak lelki békéjét, akinek a Felséges Isten a mentsvára. Érdemes a gyakorlatba, a hétköznapokba átültetni a bibliai igazságot: „Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek” (Máté 6, 33). A félelem ellenszere gyakran a kezünk ügyében van, mégis sokszor késlekedünk élni a „gyógyszerrel”. A Szentírás mint „orvosság” akkor hat, ha „bevesszük”. Imádkozzunk bölcsességért, hogy látást kapjunk ebben a vészterhes időszakban is, amikor emberileg nézve minden bizonytalan, kiszámíthatatlan.

Az Isten készítette úton lehet sok a próba, és vannak botladozások, akadályok, de végül, aki kitart, azaz a győztes elnyeri az „élet koronáját” (Lásd Jelenések 2,10). S minden erőfeszítés, amit Istenért teszünk, megéri! Köszönet a tiszabökényi önkénteseknek, hogy jó példát mutattak! Legyen ezért is az Úré a dicsőség!

Bodnár Diána

Galéria

Az egész Kárpát-medencében népszerű Szeretethíd programhoz idén is csatlakozott Tiszabökény. A helyi temető kitakarítása volt a kitűzött cél, ami nagy kihívást jelentett, tekintve a terület nagyságát.