Hirado.hu


A légkörben felrobbanó nagyobb meteorok adatait katonai, kormányzati szenzorok sokasága rögzítette évtizedeken át, most ezeket kapja meg a NASA. Eddig az ilyen eseményeket gyűjtő katalógus 1988-ig ment vissza és körülbelül ezer eseményt tartalmaz, ezt bővítik még nagyobb adatbázissá.

A bolygó- és kisbolygókutatást segíti majd az az egyezmény, amelynek köszönhetően a NASA megkapja az USA kormányzati, katonai szerveinek műszerei által gyűjtött, kis égitestek (nagyobb meteorok, tűzgömbök, bolidák) légköri felrobbanásának adatait, számolt be a NASA JPL – írja a National Geographic-ra hivatkozva a Hirado.

Az adatátadás célja, hogy a bolygóvédelmi szakemberek számára olyan pótolhatatlan adatbázist hozzanak létre,

amely segítségével jobban megérthetjük a légkört elérő földközeli égitestek, kisbolygók viselkedését.

Eddig az ilyen eseményeket gyűjtő katalógus 1988-ig ment vissza és körülbelül ezer eseményt tartalmaz, most ezt még nagyobb adatbázissá bővítik.

A szakemberek olyan adatokat kapnak, amelyek a bolidák légköri útja során azok fényességváltozását jellemezte. A fényességváltozásból többek közt vissza lehet következtetni az adott égitest méretére, összetételére, s persze arra, hogy milyen légköri magasságban robbant fel.

A legutóbbi ilyen esemény, néhány hete történt a Norvég-tengeren, Jan Mayen szigete közelében, nagyjából 4 kilotonnás energiával felrobbant a magyar felfedezésű 2022 EB5 nevű égitest. Ezt, és a hozzá hasonló robbanásokat is detektálják az USA Űrhaderejének (a hadsereg világűri részlege) műszerei.

Érdekes volt még egy 2014. január 8-i esemény, amelyről annak szokatlanul nagy sebessége miatt azt feltételezik, hogy esetleg a Naprendszeren kívülről érkezett égitest zuhant légkörünkbe,

ám a rendelkezésre álló adatok nem elegendőek ennek igazolásához.

A bolygóvédelmi központ (PDCO), amelyet 2016-ban hoztak létre, a NASA azon céljait fogja össze, amelyekben elsődleges például a 140 méteresnél nagyobb földközeli kisbolygók 90 százalékának megismerése és katalogizálása, jelenleg körülbelül 40 százaléknál jár a csapat.

Forrás