Kárpátinfo hetilap
2022. február 19-én tartotta meg XXIX., tisztújító közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség. A harminc éve alakult ifjúságnevelő szervezet felnőtt vezetői a munkácsi székházban gyűltek össze. Akik nem tudtak személyesen jelen lenni, azok videokonferencia formájában csatlakoztak.

Jakab Annamária ügyvezető elnök nyitotta meg a közgyűlést, melynek elején a Cserkészinduló eléneklése után Bedekovics Péter, a Magyar Cserkészszövetség Elnöke, az Összmagyar Cserkésziroda igazgatója, református lelkész olvasott fel egy bibliai részletet és mondott imát. A határozatképesség megállapítása és a napirendi pontok elfogadása után az elnökség tagjai számoltak be az elmúlt évről, illetve az elnökségi ciklusról. Előbb Jakab Annamária ügyvezető elnök, majd Popovics Pál elnök, végezetül Ilosvay Attila vezetőtiszt, illetve Ilosvay Dániel VKVT mondták el a rájuk eső területekkel kapcsolatos történéseket, számoltak be az elvégzett munkáról. Kenéz Éva irodavezető a szövetség gazdasági és pénzügyi helyzetét vázolta, majd Tominec Mihály, az ellenőrző bizottság elnöke következett. A beszámolókat a közgyűlés elfogadta, a KáMCSSZ elnökségének és a szervezetnek elmúlt évi tevékenységét kielégítőnek minősítette.

Rövid szünet után a közgyűlés megválasztotta a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség tisztségviselőit. Elnök: Popovics Pál cst., ügyvezető elnök: Farkas György st., vezetőtiszt: Tanczár Gergely st., az ellenőrző bizottság elnöke: Tominec Mihály st., a bizottság két tagja: Kovács Marianna és Szász Marianna segédtisztek.

A közgyűlés munkáját Popovics Pál elnök a jubileumi évre tervezett programok ismertetésével folytatta, majd Ilosvay Henrietta a kósza-róver korosztály próbarendszerét kidolgozó bizottság munkájának az eredményéről számolt be. A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma új alapszabályának elfogadása után Zemkó Tibor, a Munkácsi 10. sz. Munkácsy Mihály Öregcserkészcsapat tevékenységét mutatta be. A gyűlés végén Popovics Béla, a cserkészszövetség tiszteletbeli elnöke mondta el gondolatait, fohászát, majd a nemzeti imádságunk eléneklése után véget ért a tisztújító közgyűlés.

Köszönet a leköszönő tisztségviselőknek az elmúlt időszakban elvégzett tevékenységükért, az új vezetőségnek pedig Isten áldásával vezérelt eredményes és jó munkát kívánunk!

(KáMCSSZ facebook)

Galéria

2022. február 19-én tartotta meg XXIX., tisztújító közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség. A harminc éve alakult ifjúságnevelő szervezet felnőtt vezetői a munkácsi székházban gyűltek össze.