Kárpátinfo hetilap


| 2021. 06. 05. – 09:09 | Kárpátalja |
Az istentiszteleten való részvételek melletti alkalmak gyakorlását segítheti majd elő annak a napokban ünnepélyes körülmények között felavatott teremnek az átadása, amelynek felújítása a Badalói Református Gyülekezet adakozásából valósult meg.

Hirdetés

A mögöttünk maradt bő egy esztendőben a világjárvány okozta korlátozások miatt a gyülekezeti közösségeink is komoly megpróbáltatásoknak voltak kitéve, a több hónapon át online formában zajló alkalmak során sokáig a gyülekezeti tagok sem épülhettek a hitben egymás közösségében. Hála Istennek, az utóbbi időben tapasztalt javuló járványügyi mutatók azt vetítik elő, hogy hamarosan minden korábbi korlátozások megszűnhetnek, és újra visszatér a régi élet a gyülekezeti közösségekbe.

Az istentiszteleten való részvételek melletti alkalmak gyakorlását segítheti majd elő annak a napokban ünnepélyes körülmények között felavatott teremnek az átadása, amelynek felújítása a Badalói Református Gyülekezet adakozásából valósult meg az elmúlt hetekben, és amely a jövőben a Békesség gyülekezeti terem nevet viseli majd. A mintegy 50 négyzetméternyi helyiség a helyi parókia legnagyobb termének számít, és közel három évtized után újult meg teljes egészében a padlótól a mennyezetig. Kicserélődött az elektromos hálózat, a bejárati ajtó, és a helyiség teljes egészében új burkolatot és bútorzatot is kapott.

Az új teremnek elsősorban a gyülekezetben immáron néhány éve áldásos tevékenységet folytató helyi asszonykör tagjai örülnek a legjobban, akik önkéntes diakóniai szolgálat keretében olyan étkezési termékeket (pelmenyi, lekváros derelye stb.) állítanak elő, amelyeknek az értékesítéséből befolyt összegekkel a helyi rászorultak és betegek testi és lelki felépülését segítik elő. Persze az asszonykörnek való otthonadás mellett a Békesség terem a jövőben ifjúsági munkának és más, a gyülekezet épülését szolgáló alkalmaknak is helyet ad majd.

Az ünnepélyes átadón jelen volt Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, valamint Nagy Béla, a KRE főgondnoka is, akik nagy örömmel vágták át a terem bejáratánál elkészített felavató szalagot.

A 458. dicséret (,,Az Úr csodásan működik”) eléneklését követően Sápi Zsolt helyi lelkipásztor köszöntötte a jelenlévőket. Zán Fábián Sándor a 100. zsoltárból vett idézettel – „Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vígassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket és nem magunk, az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk” – kérte Isten áldását arra a munkára és azokra az alkalmakra, amelyek az elkövetkező időben ebben a korszerűen és szépen felújított teremben zajlanak majd. Az asszonykör áldásos tevékenységére utalva a püspök úr kiemelte, hogy ebben a teremben a jövőben nemcsak lelki, de testi táplálékhoz is juthatnak majd az arra rászorultak, és annak szükségét érzők.

Nagy Béla azt emelte ki, hogy ezen a hálaadó alkalmon az Úr lépésről lépésre mutatja meg az összetartozás erejét, hiszen a lelki épülés mellett itt majd olyan diakóniai szolgálat is zajlik, amely az elesetteknek és betegeknek nyújt testi és lelki segítséget.

Az asszonykör nevében Péter Margit mondott köszönetet a korszerű körülményekért, és egy bibliai idézetre utalva – ,,Egymás terhét szeretettel hordozzátok” – annak a reményének adott hangot, hogy az itt folyó munka elsősorban a szeretet jegyében zajlik majd.

A Békesség gyülekezeti terem kialakítása a helyi gyülekezet érdeme, de mindezért Istennek legyen hála és dicsőség!

Jakab Lajos  gyülekezeti tag


Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 22. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!