Kárpátinfo.net


Megosztás


Április az Ungvári Nemzeti Egyetemen a tudományos diákköri konferenciák időszaka. Bár a COVID-19 járvány miatt a hagyományos, élő konferenciákat mellőzni kellett, az online térben minden egyetemi karon megtartották az éves szakmai seregszemlét, amely keretében a diákok is bemutathatták legújabb kutatási eredményeiket.

2021. április 27-én az UNE UMOTI magyar történelem és európai integráció tanszékén is sor került a tudományos diákköri konferenciára, amelyre előzetesen a két szakirányból (történelem és nemzetközi kapcsolatok) 18 diák regisztrált - írja a Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék közösségi oldalán.

A tanszék diákjainak munkáira a sokszínűség jellemző,

hiszen kutatási témáik felölelik a világtörténelem, a magyar történelem, az európai integráció témakörét, de találkozhatunk kiemelkedő történelmi személyiségek portréjával, illetve fejlődéstörténeti elemzésekkel is. A tanszék munkatársai reményüket fejezték ki aziránt, hogy az általuk megfogalmazott megállapítások méltán tarthatnak igényt majd pályatársaik figyelmére, akik követendő példát látnak a konferenciákon való részvételre, illetve publikációk megjelentetésére. 

A múlt többnyire a jövő tükre, amely élesen elénk vetíti azt, amit elkerülve nagy bajokat háríthatunk el, és amit megtéve jobb jövőnek teszünk szolgálatot. Nietzsche szerint az élő ember három tekintetben igényli a történelmet: „igényli, mint tevékeny és törekvő lény, mint megőrző és tisztelő lény, s mint szenvedő és szabadulásra szoruló lény. A viszonyulás e hármasságának a történelem tanulmányozási módjának hármassága felel meg: ha tetszik, monumentális, antikvárius és kritikai történetírást különböztetünk meg.” Vagyis a történelem egyszerre valóság és diszciplína, nem pusztán a múlt ismeretét jelenti, hanem múlt és jelen kapcsolatának feltárását is. A történelem a közösségben élő kép a múltról, a kollektív tudat, az emlékezet egyik legfontosabb megnyilvánulási formája. 

Az egyetemi diákköri konferencia alapgondolata, hogy lehetőséget biztosítson a különböző témákkal foglalkozó kutatók személyesen (ez esetben az online térben) teremthessenek kapcsolatot, nyújthassanak esetleg segítséget a hasonló érdeklődésű kollégáik számára.

A tanszék munkatársai éppen ezért arra biztatták az alsó évfolyamos hallgatókat, hogy tapasztalatszerzés céljából ők is kapcsolódjanak be a konferencia munkájába. 

Az online konferencia résztvevőit dr. Zubánics László tanszékvezető köszöntötte, majd ismertette a konferencia napirendjét, illetve időrendjét. Minden előadó 10-12 percben mutatta be kutatási eredményeit, amelyekhez prezentáció is csatlakozott. Az előadások tudományos tartalmát, az előadásmódot, a bemutatott eredményeket szakmai zsűri (a tanszék tanárai: dr. Zubánics László tanszékvezető, Mihók Richárd, Dolinai Zsuzsanna, Kovács Eleonóra, Megyesi Csaba adjunktusok) bírálták el. A zsűri az előadásokat követően egyenként elemezte az elhangzottakat, szakmai tanácsokkal látták el a diákokat.

Összesen 18 hallgató jelentkezett a konferenciára, amely két szakirányt (történelem és nemzetközi kapcsolatok ölelt fel. 

Az elbírált előadások alapján az alábbi eredmény született: 

Történelem szakirány: 

  1. helyezés: Gál Stefánia (3. évfolyam, nappali tagozat) – A Schönborn-uradalom a XIX. században (42 pont)
  2. helyezés: Lenyó Viktória (5. évfolyam, levelező tagozat) – Északkelet-Magyarország vármegyéinek politikai, szociális-gazdasági és vallásfelekezeti változásai 1541–1711 között (31 pont)
  3. helyezés: Pfeifer István (4. évfolyam, nappali tagozat) – Munkácsy Mihály élete, alkotói pályája és emlékezete a levelezések tükrében (25 pont)

Nemzetközi kapcsolatok szakirány:

  1. helyezés: Katona Veronika (4. évfolyam, nappali tagozat): A gazdasági és társadalmi folyamatok hatása Magyarország gazdasági fejlettségére (40 pont)  
  2. helyezés: Dobán Vivien (3. évfolyam, nappali tagozat): Ukrajna európai geopolitikai helyzete (31 pont)
  3. helyezés: Lőrincz Ingrid (4. évfolyam, nappali tagozat): Az EBESZ ellenőrző missziójának feladatai Ukrajnában 2014–2015-ben (29 pont).

A diákköri konferencia részvevői oklevélben, illetve könyvjutalomban részesülnek, amelyeket a közeljövőben vehetnek át.