Kárpátinfo hetilap


Megosztás


Naprakész tudás, alapos ismeretek, kiváló kommunikációkészség, meggyőző erő, széles látókör – ezek a jó falugazdász legfontosabb ismérvei. Ha valaki birtokában is van egyiknek vagy a másiknak, a hatékony munka érdekében valamennyi készség, illetve ismeret folyamatos fejlesztésre szorul. A Kárpátaljai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége ismert szakemberek bevonásával ezért is szervez immár harmadik éve falugazdászaink számára továbbképzést, melyet Magyarország Agrárminisztériuma támogat.

Fontosnak tarjuk, hogy ne csak a rájuk bízott termelők legyenek elégedettek falugazdászaink munkájával, hanem hogy ők maguk is rendszeresen jussanak sikerélményekhez, hogy tevékenységük során állandóan motiváltak legyenek, hangsúlyozta a képzés kapcsán Huszár Andrea, a szövetség alelnöke, programfelelős.

Aki tudósítónknak elmondta, hogy az előző hetekben a képzésben résztvevők megtanulták, hogy mi szükséges a hatékony kommunikációhoz, ahhoz, hogy bensőséges partneri viszony alakuljon ki közöttük és a velük kapcsolatban álló gazdákkal, hogy a két fél között létrejöjjön a nagyfokú bizalom. Ezeket a foglalkozásokat Radvánszky Ferenc vezette.

A talajtani vizsgálatok a gyakorlatban kurzus megtartására Csoma Zoltánt, a Rákóczi Főiskola tanárát kértük fel, folytatta Huszár Andrea. A huszadik századdal eljött a precíziós gazdálkodás korszaka, hangsúlyozta előadásában a szakember, és messze nem mindegy, hogy milyen talajéletet biztosítunk növényeink számára.

Ezt igen sok tényező befolyásolja a vegetáció különböző fázisaiban. Könnyebbséget jelent, hogy igen sok okos műszer áll ma már a falugazdászok és természetesen a termelők rendelkezésére, ezeket viszont tudni kell megfelelően használni, s a kapott sok-sok eredmény alapján meghozni a legjobb döntést. Ami, valljuk be, nem mindig egyszerű.

A zárófoglalkozás első részében Pataki Gábor főiskolai tanár, közgazdász előadásában azt bizonyította meggyőző erővel, hogy mind a termékek előállításában, mind az értékesítés során nagyfokú tudatossággal kell eljárnunk. Az a jó, ha mihamarabb belátjuk, hogy a tömegterméket csak olcsó áron lehet eladni. A kiváló minőségű, prémium jellegű termékről nemcsak a nagyobb profit, hanem a széles vevőkör megtartása miatt sem mondhatunk le. Látni kell, hogy nálunk is egyre inkább érvényesül az a megállapítás, hogy a fogyasztó azt szeretné, ha valakinek tekintenék, és nem bárkinek.

Az interaktív foglalkozás keretében a szakember beszélt a több lábon állás előnyeiről és hátrányairól, valamint a folytonos megújulás szükségességéről. Rámutatott, hogy a termékváltást érdemes akkor elkezdeni, amikor termékünk életgörbéje még a csúcs közelében jár, de már látszanak időnként a hanyatlás jelei. Azt, hogy mi a jó nekem a termelés és az értékesítés szempontjából, könnyű meglátni és tudatosítani, ám emellett legalább olyan fontos, hogy megtanuljunk a vásárlók szemével látni, az ő fejével gondolkodni, s ez nem könnyű, hisz a marketing szakma csak az új termékek elfogadása tekintetében legalább hatféle, egymástól könnyen elkülöníthető vásárlói csoportot különböztet meg. Mint mondottuk, a skála igen széles: az innovátoroktól kezdve (őket arról ismerjük fel, hogy nekik van mindig a legújabb típusú mobiltelefonjuk) a korai elfogadókon és a kései többségen át egészen a kései alkalmazókig, a konzervatív beállítottságúakig terjed.  

Bár a megye agráriuma leginkább a családi gazdaságokra épül, igen sok helyen, ha nem is nagy létszámban, ezek is foglalkoztatnak külső munkaerőt. Hogyan történik a munkásfelvétel, illetve a dolgozó elbocsátása, erről mikor kell tájékoztatni az adóhivatalt, mit tartalmazzon a munkaszerződés, a törvény hogyan szabályozza a fizetés kiadásának határidőit – nos, ezekről tartott előadást Loszkovih Gabriella főiskolai tanár. Aki arról is szólt, hogy a munkavállaló után milyen jellegű adókat és járulékokat fizet a különböző besorolású munkáltató, s mely közterheket kell megfizetni a dolgozónak. A szakember elmondta, hogy Ukrajna munkaügyi jogrendje folyamatosan közelít az európai normákhoz, ám az ország gazdasági fejlettségéből adódóan vállalkozóink számára több könnyítést is életben tartanak.

Kovács Elemér