Kárpátinfo hetilap


Megosztás


A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium – melynek jogelődje a Magyar Állami Királyi Főgimnázium – a rendszerváltás évében olyan magyar tannyelvű állami tanintézményként indult, amely Kárpátalja oktatási rendszerében a tehetséggondozást tűzte ki fő céljául. S ennek minden nehézség ellenére igyekezett és igyekszik is eleget tenni. Ezt bizonyítják az eredmények. Most úgy tűnik, végre megszűnik az eddigi mostohasors: Magyarország kormánya jóvoltából a Kárpátaljai Magyar Bázisiskolák Működési és Fejlesztési Programjának támogatásával gőzerővel folyik az építkezés, hogy végre méltó körülmények között működjön ez a jobb sorsra érdemes elitképző intézmény, amely, ha új néven is – líceumként – fut tovább, ugyanazokat az értékeket kívánja képviselni, mint eddig.

Szombaton egy rendhagyó tanév zárásaként került sor a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium végzőseinek ballagására. A koronavírus-járvány megfékezésére hozott intézkedések miatt jobbára online tanultak a diákok, ami bizony nem egyenértékű a jelenléti oktatással, hisz így nem csupán a tananyagot nehezebb átadni és befogadni, de nem lehet közvetlen tanár-diák kapcsolatot, közösséget sem építeni. Ennek ellenére igencsak szép eredményeket értek el a gimnazisták, melyekről Szabó Árpád számolt be, nem kis büszkeséggel. Az igazgató azt kívánta a végzősöknek: „Soha ne feledjétek, honnan indultatok és mindig tudjátok, hogy merre tartotok. Ha nem is sikerül mindenkinek Kárpátalján maradnia, akkor is tudjátok, hogy ez a föld itt a hazátok, amely sokat adott nektek. Ne tagadjátok meg soha, s ha tudtok, segítsétek az itt maradottakat!”. Ezt követően átadta Kopasz Sára végzősnek a 2021. évi győri Kazinczy-verseny országos döntőjén nyert Kazinczy-érmet, Derceni-Májercsik Etelkának Az év tanára, Katkó Viktornak pedig az Az év diákja díjat.

Nagyra értékelte a tanintézményben folyó oktató-nevelő munkát Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, aki hangsúlyozta: Magyarország kormánya stratégiai kérdésnek tekinti a magyar tannyelvű oktatás fenntartását és fejlesztését a Kárpát-medencében. Fontos, hogy Kárpátalján is megmaradjon az anyanyelvi oktatás az óvodától kezdve egészen a felsőfokú képzésig. Ehhez a magyar kormány a jövőben is minden tőle telhető lehetőséget biztosít, ígérte a diplomata.

A világ csalogat majd benneteket, de ne feledjétek: szülőhazátok Kárpátalja, az itt élő magyarság megmaradásáért, a magyar nyelv, a magyar kultúra megőrzéséért nektek is tennetek kell, felelősséggel tartoztok azért, hangsúlyozta köszöntőjében Péter Csaba megyei képviselő.

Turányi Jaroszlava, a beregszászi járási oktatási osztály vezetője köszönetet mondott a tanároknak, akik alapos tudással vértezték fel a tanulókat, és sok sikert kívánt a diákoknak.

Zubánics László, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetének dékánhelyettese, az UMDSZ elnöke – Széchenyit idézve – a haza és haladás gondolatvonal alapján fogalmazta meg mondandóját. Arra hívta fel a figyelmet, hogy bár sokan hangsúlyozzák hagyományaink megtartó erejét, azok viszont haladás nélkül csupán múzeumi értékek maradnak, mondta. Éppen ezért a fejlesztés a mostani végzősök számára is fontos feladat.

Margitics János beregszászi lelkész a Jelenések könyve (1, 8) alapján Isten mindenhatóságára hívta fel a figyelmet, s kérte az Úr áldását diákok, tanárok, szülők életére. Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka levélben üdvözölte az ünnepelteket, Kopasz Gyula pedig a szülők nevében mondott köszönetet.

A gimnáziumi ballagási ünnepségek legmeghatóbb pillanatai, amikor az elsősök a búcsúzó diákok vállára akasztják a tarisznyát, amikor a végzősök versben-dalban mondják el meghitt köszöntőjüket, amikor az osztályfőnökök – ezúttal Derceni-Májercsik Etelka és Ködöböcz Györgyi – megfogalmazzák útravaló tanácsaikat, jókívánságaikat, amikor a ballagók a tanintézmény parkjában álló életfán elhelyezik az egykori alma materre emlékeztető „platánlevelet”, amikor a lufikkal jelképesen elengedik a diákéveket…

Az emlékek, a barátságok azonban megmaradnak. Az itt szerzett tudás pedig, reményeink szerint, jó alapul szolgál ahhoz, hogy a most végzett diákok is sikeresen építhessenek arra, és tovább öregbítsék a Beregszászi Magyar Gimnázium hírnevét.

Kovács Erzsébet

Galéria

Galéria

Galéria

Galéria

Galéria