Kárpátinfo.net


Megosztás


Magyarország Ungvári Főkonzulátusa 2021. június 1-től új időpontfoglalási rendszert vezet be.

Magyarország Ungvári Főkonzulátusa közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy 

2021. június 1-től már csak előzetes időpontfoglalás alapján lehetséges az ügyintézés! 

Az időpont foglalása a https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu weboldalon keresztül közvetlenül történik.

Ez alól csak az alábbi ügyek intézése jelent kivételt:

 • érdekvédelmi ügyek,
 • az egyszeri hazautazásra szolgáló ideiglenes útlevél ügyek.

A konzulátus munkatársai kérik az alábbiakra figyeljenek az időpontfoglalásnál:

A legfontosabb, hogy az időpontok közép-európai idő  szerint értendők!!!

Első lépésként ki kell választani az ügyintézés helyszínét és az ügytípust, és kötelező megadni az ügyfél telefonszámát és email-címét, hogy változás esetén könnyedén kapcsolatba léphessünk.

Az ügyfélfogadási rendszerben az időpontfoglaláskor az alapügyet kell kiválasztani, az ahhoz kapcsolódó egyéb konzuli cselekmények ennek részét képezik. Így például az anyakönyvezéshez szükséges fordítás hitelesítést, vagy aláírás-hitelesítést nem kell külön ügyként megjelölni. Önálló, külön időpontot kell ugyanakkor kérni az egymással össze nem függő ügyek intézésére.

Az időpontot mindig az ügyfél nevére kell foglalni. A kiválasztásnál a személyek számánál azt kell jelölni, hogy hány ügyfél ügyét intézik az adott időpontban. Így például a gyermek útlevél kérelménél a gyermek nevét kell megadni, és egy főt kell kiválasztani, függetlenül attól, hogy a kérelem benyújtásakor a két szülőnek is jelen kell lennie.

Ahhoz, hogy minél több ügyfelet tudjunk fogadni, ügyfeleink segítsége is kell, ezért a kérelmezőknek előzetesen kitöltött adatlapokkal, illetve előkészített anyagokkal kell érkezniük. A főkonzulátuson a rövid ügyfélfogadási idők nem teszik lehetővé, hogy az ügyfelek a helyszínen kezdjék meg az adatlapok kitöltését. Ezért – a többi ügyfél érdekében – sajnos nem tudjuk átvenni azoknak az ügyfeleknek a kérelmét, akik nem megfelelően előkészített dokumentációval, kitöltetlen adatlapokkal érkeznek. Ilyen esetben az ügyfeleknek az ügyintézésre új időpontot kell foglalniuk. A szükséges formanyomtatványok letölthetők honlapunkról, illetve a Konzuli Tájékoztatás honlapján (https://konzuliszolgalat.kormany.hu/) is. Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kék tollal töltsék ki és csak a főkonzulátuson írják alá!

A biztonságos ügyfélfogadás közös érdekünk, ezért szíves együttműködését kérjük az alábbiak betartásában:

 • időpont nélkül érkező ügyfeleket nem áll módunkban beengedni az ügyféltérbe;
 • kérjük időben, lehetőség szerint 10 perccel az ügyintézés időpontját megelőzően érkezzenek meg, a 10 percet meghaladó késés esetén nem áll módunkban az ügyfelet fogadni (új időpont foglalása szükséges);
 • beengedés előre meghatározott időben van, várakozni – a kötelező távolságtartás betartásával – a főkonzulátus bejárata előtt, az utcán lehet;
 • az ügyfélfogadó térbe az ügyfelek csak a szájat és az orrot elfedő maszkban léphetnek be (ennek hiányában az ügyfél nem léphet be a külképviselet épületébe, ügyintézés céljából új időpontot kell foglalnia), belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező;
 • az ügyfélfogadó térbe csak az ügyintézésben közvetlenül érintett ügyfelek léphetnek be [kísérő kizárólag akkor, ha azt hatósági érdek vagy egészségügyi szempont indokolja, illetve cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek – így kiskorú gyermekek – esetében a törvényes képviselő(k)];
 • kérjük az ügyfélfogadó térvben az előírt higiéniai előírások fokozott betartását;
 • a megnövekedett igényekre tekintettel kérjük továbbá, hogy kérdésével kapcsolatban először szíveskedjen honlapunkon és a Konzuli Tájékoztatás honlapján tájékozódni, ha pedig további kérdése van, emailben keresse a főkonzulátust;
 • amennyiben Önnek, vagy az Ön háztartásában élő személynek megfázásos tünetei vannak (lázas, köhög) és már rendelkezik időponttal, kérjük emailben jelezze ezt nekünk és maradjon otthon!

FIGYELEM!

 • Minden ügyfél egy adott ügyre csak egy időpontot foglalhat. Amennyiben valaki több időpontot is lefoglal, valamennyi időpontot külön figyelmeztetés nélkül töröljük annak érdekében, hogy senki ne vehesse el a lehetőséget más ügyfelektől a felesleges foglalásokkal.
 • Amennyiben valaki a lefoglalt időpontjában nem jelenik meg, és előzetesen nem tájékoztatja a távolmaradásáról a külképviseletet, annak a további, újabb foglalásait a többi ügyfél érdekében figyelmeztetés nélkül hátrébb soroljuk!
 • Ügyintézőink a weboldalon a rendszer által felajánlott időponthoz képest nem tudnak korábbi időpontot adni.
 • Az e-mail üzenetekre az üzenet beérkezése, illetve azok fontossági sorrendjében kerül sor, figyelembe véve azt is, hogy a nem a főkonzulátus hatáskörébe tartozó kérdésekre adandó válaszok hátrébb sorolódnak. Az ügyfélfogadás ideje alatt a hivatal munkatársai telefonon  nehezen érhetők el, és általában is jellemző, hogy az érdeklődések nagy száma miatt nagyon leterhelt a telefonvonalunk. Kérjük megértő türelmüket, igyekszünk mindenkinek a lehető leghamarabb válaszolni.
 • A főkonzulátus a magyarországi ügyintézést igénylő ügyekben a kérelmeket csak átveszi és továbbítja az illetékes hatóságnak, a további ügyintézésre nincs ráhatása. Ennek megfelelően a Magyarországon folyamatban lévő ügyekben nem tudunk tájékoztatást adni, ezért kérjük, hogy ilyen megkereséssel ne is terheljék a telefonvonalat, illetve az e-mail forgalmat.