Kárpátinfo hetilap


| 2021. 04. 04. – 14:44 | Kárpátalja |
Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke

Hirdetés

„Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében.  De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért.  Hiszen még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt ezenkívül még dicsekszünk is az Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában.” (Róm 5, 1–11)

A feltámadás ünnepe – örömünnep. Minden Krisztusban adatott nekünk és Általa lehet a miénk a hit, a megigazulás, a kegyelem, a békesség. Ha elgondolkodunk ezekről, akkor elkönyvelhetjük, hogy nem pénzen megvásárolható, nem beszerezhető, és nem így vagy úgy hozzáférhető dolgokról van itt szó. Felkínált ajándék, és boldog, aki részesül benne.

2021 húsvét ünnepén, aki igét, igehirdetést olvas, vagy az újság oldalán ünnepi köszöntőt böngész, az boldog lehet. Azért lehet boldog, mert ez a kegyelem jele, Isten neki is felkínálja ajándékait. Megajándékozottak lehetünk mi is ma, akik zűrzavaros helyzetben, járvány idején, reménykedve vagy elkeseredve második éve viseljük nyomorúságainkat. Mennyei Atyánk keres és megszólít bennünket, hogy örök élettel ajándékozzon meg. Ennek is eljött az ideje, vagy újra tudatosítani szeretné bennünk Isten, hogy Ő szeret. Ő rendelt időt számunkra és Ő az, aki időt rendelt a megváltás csodájára. Az igeszakasz is ezt mondja: rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Rendelt időben, régen, 2000 éve. Születésünk előtt elrendelte a Mindenható Isten, hogy készen legyen a megváltásunk. Ez egy érdekes helyzet. Az ószövetség népe egy távoli ígéretben bízott. A Jézus korában élők fül- és szemtanúi lehettek a megváltásnak. Az újszövetség mai népe a történelem bizonyítékait, a bizonyságtevők szavait, valamint cselekedeteit hallva és látva tudást és tapasztalatot szerezve mondhatják ki: hiszek, Uram! Mi ez, ha nem rendelt idő?!

Most, amikor hirdetik, írnak Róla, és ezekben a percekben is olvashatod, kedves Testvérem, tudd, hogy Jézus a Megváltó, Jézus a te Megváltód. Rendelt idő, hogy ezt a hírt elhidd és élj általa.

Isten megmutatta rajtunk szeretetét, hogy Krisztus akkor halt meg értünk, amikor bűnösök voltunk. Megelőlegezett ajándék számunkra a bűnbocsánat, a kegyelem, a megigazulás, a hit. Mindez már e világban a miénk lehet, de ennél többet is ajándékoz nekünk. Üdvözíteni fog élete által! Csak az segíthet életre, aki maga is él. Jézus él, feltámadt a halottak közül! Ő az, akit nem találtak a sírban, aki felkereste tanítványait és így köszöntötte őket: „Békesség néktek!” Ő bizonyossá tette a kételkedőt.

A Mindenható Isten Szentlelke által tegyen bizonyossá most téged, kedves Testvérem, a feltámadás csodája felől, hogy békesség legyen a szívedben az idei feltámadás ünnepen is.

Zán Fábián Sándor,
a Kárpátaljai Református Egyház püspöke


Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 13. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!