Kárpátinfo hetilap


| 2021. 04. 04. – 14:44 | Kárpátalja |

Hirdetés

„Mikor azért elvette Jézus az ecetet, monda: elvégeztetett! És lehajtván fejét kibocsátá lelkét.” (Jn 19, 30)

Isten Fia meghalt, vége! Minden remény elveszett, nem lesz királya Izraelnek, Isten népe nem szabadult meg… Jézus él! A sír nem zárta be örökre, a halál nem győzhetett felette, Ő győzte le a halált. A megváltás teljes, van örök életem! Hányszor hallottuk mindkét megállapítást! Bennünk van, szívünkbe, elménkbe véstük, mert számtalanszor hallottuk.

Mi, hívő emberek is kettősen érzünk, gondolkodunk sokszor. Nincs reményem! A tények mutatják, hogy imáimra nem válaszol az Úr, nincs gyógyulás, szabadulás, megoldás! Mintha nem hallgatna Isten imáimra.
Máskor meg (sajnos kevesebbszer, mint kéne!) örömmel telik meg a szívünk, észrevesszük a csodát, tudunk hálálkodni, örvendezni, áldást kérni és kívánni, szabadnak érezzük magunkat testben és lélekben…

Mit jelent a húsvét nekem? Csak gyászt? A krisztuskövető hívő élet csak keresztviselés?

Megváltónk szenvedett, hordozta a keresztet, a megfeszítés rettenetes kínjaiba belehalt!

A tanítvány nem lehet más, nagyobb, mint a Mester! Tanítvány vagyok-e igazán akkor, amikor haragszom, zúgolódom, lázadozom a keresztem, a szenvedés, a megalázás és a fájdalmak ellen? Ő ártatlan volt és tiszta, énmiattam és érettem viselte, hordozta a keresztet. Halála nélkül elvesztem volna! Az Ő kiontott szent vére törli el, mossa le bűneimet! Jézus vére az egyedüli, örök és állandó bére, ára a te és az én üdvösségemnek.

Mit fizetsz, vagy fizethetek én az örök életemért? Mivel törölhetném el a titkos és nyilvános bűneim szennyét Isten szemei elől? Soha, semmivel! Az ember áldozata csekély, soha nem elég arra, hogy a megbántott Isten szerető szívét kiengesztelje. Hamis hiedelem, hogy kincseimmel, áldozatommal kifizethetem, lefizethetem az üdvösségem árát! Jézus fizette ki, váltotta meg lelkem üdvösségét a kereszten, halála árán!

Az én szenvedésem, küzdelmem, fájdalmam, kínom, csalódásom megközelíthetetlenül kevés és összehasonlíthatatlan a Megváltó szenvedésével. S ha szenvednék is tegnapi bűneimért ma, a holnapi bűnömet mikor és hogyan tüntethetem el?

Áldott az Úr Jézus, aki ontotta vérét érettem, vállalta a halált helyettem. Tette ezt azért, mert szeretett már akkor, amikor én még nem ismertem őt, nem voltam és nem tudtam róla. Ő megelőlegezte üdvösségemet! Mily hatalmas az ő szívének jósága, szeretete a bűnös, veszni való, érdemtelen ember iránt – irántad, irántam!

Jézus utolsó szava ítélet a halál felett! Felmentés a bűnei miatt halálra ítélt embernek!

Drága barátom, testvérem, soha ne felejtsd el ezt az utolsó és döntő, életadó szót: elvégeztetett! Megválttattál, szabad vagy, nincs, nem lehet hatalma, joga életed felett a sátánnak, az örök halálnak! Kiáltsd velem hittel, szívből és boldogan: Jézus él! Bűneim miatt meghalt a kereszten, de a sír nem zárta be, a halál nem győzte le, mert győztesen feltámadott, ő él ma is!

Él-e néked Jézus? Csodálod-e naponta örömmel az ő szeretetét? Jó keresztény vagy keresztyén vagy? Mennyire jó? Annyira nem jó, hogy elég legyen az üdvösségre! Elfogadod, kéred bűneid bocsánatát? Jézus szent vérének megtisztító munkáját? Mert kérned kell! S ő megbocsát, megtisztít, fehér ruhába öltöztet.

Szabaddá tesz a halál megkötöző félelmétől.    

Közeledik a húsvét, sokan majd ünnepelnek, pálmaágat lengetnek, hozsannát énekelnek. Esznek-isznak, többet is, mint kéne vagy szabad lenne… Hogyan ünnepeled a te húsvétodat? Nagycsütörtök, nagypéntek, húsvét napja mit jelent neked? Szívemből kívánom, hogy csengjen füledbe a Megváltó Úr Jézus utolsó szava: elvégeztetett!

Mert Ő meghalt érted, megváltott, szabad vagy, van örök üdvösséged! Lehet, hogy életed keresztjét te is cipeled, sebeid fájnak, s úgy érzed, szenvedésedben magadra maradtál… Ne feledd, a tanítvány nem nagyobb a mesterénél! Ő előbb szenvedett érted!

Veled vándorol utadon Jézus! Nem hagy magadra! Bátran panaszkodj, sírd és mondd el neki fájdalmadat… Ő megért, veled érez, segít hordozni keresztedet.

Jézus él! Legyen áldott, békés húsvéti ünneped!

ELVÉGEZTETETT! Legyen áldott újéved, karácsonyod, pünkösdöd, nyarad, tavaszod, kedded, csütörtököd!

Legyen áldott, békés életed! Jézus megváltott!

Jézus Krisztus, köszönöm, hogy megváltottál. A kereszt fájdalmát miattam viselted. Nem értem jóságodat, kegyelmedet fel sem foghatom. Szeretsz, tudom, pedig nem érdemlem.  Vágyom szentebb életre, követni, szolgálni és magasztalni nevedet. Segíts ebben, kérlek! Imádom szent nevedet, áldott légy, megváltóm! Ámen

(Morzsák)

Dr. Tapolyainé Bartha Gizella


Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 13. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!