Kárpátinfo hetilap
„Ennek a négy ifjúnak megadta az Isten, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben… A király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt több közöttük olyan, mint Dániel, Hananjá, Misáéi és Azarjá.” (Dán 1:17,19)

Fiatal gyermekek, távol szüleiktől, hazájuktól, idegen országban, ellenség között, ismeretlen nyelvterületen. Hogy maradtak meg ezek a gyermekek? Miért nem züllöttek el? Miért nem keseredtek meg és adták a fejüket ivásnak, csavargásnak, könnyelmű, léha életnek?

Otthon közösségben éltek. Családjuk volt és a család hatása, a hagyományok a fogságba is elkísérték őket. Közösséghez tartoztak, Isten népéhez, imádkozó életet éltek otthon, és ezt a hagyományt megőrizték a fogságban is. Együtt ettek, éltek, tanultak, imádkoztak, barátkoztak. Itt is közösségük volt egymással. Nem voltak titkaik, nem rejtegették magukat társaik előtt. Közös volt az érdeklődésük és a céljuk: szolgálni az Urat, minden körülmény ellenére is hű maradni Izráel Istenéhez. És ez sikerült nekik.

Van-e ilyen közösséged valakivel, vagy valakikkel? Tudsz-e feloldódni, szabadon önmagadat adni a barátaid, lelki testvéreid, családod körében? Létkérdés ez ma, amikor az emberek teljesen elszigetelik, izolálják magukat, elmagányosodnak, kínlódnak, szenvednek, depresszióba esnek. Pedig van megoldás! Közelebb kell kerülni egymáshoz. De hogyan? Úgy, hogy nem játszod meg magad az emberek előtt.

Jézusnak mind a 12 tanítványa tudta róla, hogy Ő igazán Isten Fia. Ugyanakkor Jézust úgy is ismerték, mint aki fáradt, éhes, melege van, szomorú, haragszik..., mint minden ember. Jézus közösségben élt, titkok nélkül.

Vannak-e emberek, akik igazán a tieid, amikor ünnepelsz, amikor gyászolsz, amikor győzelmed van, amikor elbuktál? Közted és a melletted élő között milyen a kapcsolat? Csak az asztal, a pénztárca, az ágy, a név kapcsol össze?

Az élet olyan, mint egy hatalmas építmény, amelyben mindenkinek megvan a helye. Azt jelenti, hogy teher nehezedik rád jobbról is, balról is, mert vannak mások is melletted, és nem léphetsz ki az építményből. Te is nagyon fontos vagy. Az öröm csak akkor öröm, ha másokkal is közlöd, megosztod. A nyomorúságot pedig könnyebben elviseled, ha megoszthatod barátaiddal. A lelki kapcsolat, a közösséghez való tartozás megerősít.

Legyen állandó kapcsolatod emberekkel! Fogadd el, amikor valaki feléd közeledik! Persze, légy óvatos, őrizd magadat mindentől, ami szenny! Nem kötelező mindent megenni, amit eléd tálalnak. Dániel és társai sem ettek a király ínycsiklandó ételeiből, és nem ittak a különleges borából. Ragaszkodtak a lelki és a testi tisztasághoz!

Isten terve, hogy gyermekeit összetartsa. A Sátán célja, hogy a kapcsolatokat szétrobbantsa, összetörje, megfertőzze. S ha már megrontott egy kapcsolatot, az emberek reménytelenül elkeserednek, és nem hisznek a rendezésben, az újrakezdésben. S mivel nem hisznek, ezért nem is munkálkodnak rajta.

Őrizd, védd, ápold azt a kapcsolatot, amit Istentől kaptál! A család, a házasság, a közösség, a barátság nagyon fontos. Egészséges ember nem élhet elszigetelt életet. Isten azt akarja, hogy ápold és őrizd a kapcsolataidat, a megromlott kapcsolataidat pedig rendezd, építsd újra fel. Nem lesz könnyű munkád, de te kezdj kaput és szívet nyitni. Meglátod, mennyi áldás és öröm származik ebből! Ha boldog ember akarsz lenni, akkor rendezd a kapcsolatodat Istennel és az emberekkel!

Jövök, Uram, hogy oktass, táplálj, éltess a Te igéddel. Köszönöm, hogy Benned találtam barátokra, testvérekre.

Köszönöm, hogy Te erősíted életemet és a közösséget. Uram, kérve kérlek, gyógyítsd meg az elromlott, megtört kapcsolatokat! Mutass nekem utat és fényt, merre induljak, hogyan rendezzem azt, amit a Sátán széttiport! Köszönöm, hogy Te vagy a reménység Istene, és a szabadítás is Nálad van. Ámen.

(Morzsák 2. Második kiadás, 2012)

Dr. Tapolyainé Bartha Gizella