Kárpátinfo hetilap


Megosztás


A beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Finta Klára lokálpatrióta képeinek kiállításával emlékezett meg a magyar kultúra napjáról. A Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház kiállítótermébe szervezett tárlat megnyitója a koronavírus-járvány megfékezésére hozott karanténintézkedések miatt – mint oly sok minden – a virtuális térbe költözött.

A Bunda Szabolcs készítette videón elsőnek Molnár János, a helyi római katolikus egyházközség esperes-plébánosa köszönti a virtuális kiállításmegnyitó résztvevőit. A magyar kultúra napja nem tartozik a piros betűs ünnepek sorába, de nagyon kedves számunkra, hisz ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a nemzeti imádságunkká vált Himnusz írását, amelyben Isten áldását kérjük önmagunkra és nemzetünkre – kezdte köszöntőjét az atya. Aki a magyar kultúrát méltatva kiemelte annak nemzetformáló, -megtartó erejét: a kultúra az a nyelv, amelyet minden magyar ember megért, bárhol is éljen a világban. „A kultúra, a hagyományaink, a nyelvünk, a művészetünk, a zenénk, a népmeséink az, ami összeköt, egy nemzetté kovácsol bennünket. Ez a mai nap megerősít minket nemzeti identitásunkban, önazonosságunkban is” – fogalmazott Molnár János, aki Isten áldását kérte a most kezdődött új esztendőre, s azt kívánta, hogy mihamarabb véget érjen a pandémia, hogy a virtuális térből visszatérhessünk a személyes találkozásokhoz.

Ezen a napon immáron hagyományosan kiállítással tisztelgünk a magyar kultúra előtt, kezdte megnyitó beszédét Jakab Eleonóra, a beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke. Lapunknak nyilatkozva az elnök asszony elmondta, hogy Gogola Zoltán, ifj. Hidi Endre, Veres Ágota és Cserniga Gyula kiállítása után ezúttal egy olyan amatőr festő munkásságát szeretnék bemutatni, aki igazi lokálpatriótaként élete végéig ragaszkodott Beregszászhoz. (Finta Klára 2020 márciusában távozott az élők sorából.) Akinek képeiből optimizmus, derű és öröm árad, pedig ezek a képek nem egy derűs korszakban készültek. A tanárnő viszont akkor is megtalálta az örömöt, a vidámságot, és ezt próbálta közvetíteni embertársai felé, mondta Jakab Eleonóra. Aki arról is beszámolt, hogy a beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egyik fontos feladatának tartja olyan emberek felkutatását, bemutatását, akik a ma emberének is példaképei lehetnek.

Közéjük tartozik Linner Bertalan sebészfőorvos, akinek életét immáron egy kis múzeum mutatja be a Pásztor Ferenc Közösségi Házban, illetve akinek tiszteletére a KÉSZ díjat is alapított. S egyik ilyen példaképünk lehet Finta Klára is, aki meghatározó személyisége volt Beregszász közéletének.

Finta Klára életútját Pirigyi Gergely ismertette, aki kiemelte egykori tanára optimizmusát, önzetlenségét, segítőkészségét. A virtuális kiállítás-megnyitón Bárdos Márk, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium diákja mondta el mély átéléssel Kölcsey Himnuszát.

A kiállítás előzetes egyeztetés után február végéig tekinthető meg a Pásztor Ferenc Közösségi Házban.

Márton Erzsébet