Kárpátinfo hetilap
Hitből fakadó emberszeretet jellemezte a legendás beregszászi sebészfőorvos, Linner Bertalan munkásságát, aki a múlt évszázadban évtizedeken át, egészen 1969-ben bekövetkezett haláláig, több mint negyvenezer műtétet elvégezve életek sokaságát mentette meg, s teremtette meg a gyógyulás lehetőségét, hangzott el azon az ünnepségen, amelyen átnyújtották a Linner-díj emlékplakettjeit az idei év díjazottjainak. A Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által létrehozott emlékszobában megtartott bensőséges alkalmon több felszólaló is hangsúlyozta, hogy a koronavírus által okozott mostani veszélyhelyzet miatt orvosaink munkája még inkább felértékelődött.

Fontos, hogy mindennapi küzdelmeikben állhatatosak maradjanak és tetteiket a krisztusi emberszeretet vezérelje.

Idén első ízben két kategóriában – orvosi és ápolói – hirdettek győztest.

Az ünnepség kezdetén Reményik Sándor Az orvos című versét hallhattuk Tarpai Zsófia gimnáziumi tanuló értő tolmácsolásában. Nehéz helyzetbe kerülve mindnyájan érezzük, hogy a legfőbb gyógyító az egyetlen orvos, akinek hatalmában van mindnyájunk élete, így annak megmentése is. Az maga Jézus, fogalmazott Molnár János beregszászi római katolikus plébános. Valamennyi doktorunknak arra kell törekednie, hogy Linner Bertalan alázatos szolgálatához hasonlóan a Megváltó segítségét kérve végezze munkáját.

Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja arra emlékeztetett, hogy a helyi hagyományok ápolása, helyi értékeink őrzése, helyi nagyságaink életművének felidézése, ápolása ugyanolyan fontos, mint a nemzet nagyjai munkásságának a megbecsülése. A főkonzul rámutatott, hogy a Linner-díj egyben annak a közösségnek a megbecsülése, tevékenységének elismerése is, ahonnan maga a díjazott érkezett.

A Linner család leszármazottai nevében Lovas András levélben köszöntötte a díjazottakat, melyet Bárdos István, a KÉSZ alelnöke olvasott fel.

Ezután került levetítésre az a Gazdag Mihály által elkészített rövidfilm, amely az eddigi díjazottak életútját mutatta be. Dr. Milyó Péter, a Linner-díj 2017-es kitüntetettje beszédében a legendás sebészprofesszort állította a mostani orvosgeneráció számára példaképül.

A Linner-díj ápolói kategóriája díjazottjának, Szibert Hermina műtősnővér laudációját dr. Milyó Péter olvasta fel. A kiváló, munkáját évtizedeken át lelkiismeretesen és nagy-nagy szakmai tudással végző egészségügyi dolgozó tíz éven át segítette Linner doktor munkáját, több mint ezer műtétnél asszisztált. Szibert Hermina meleg szavakkal emlékezett meg a díj névadójáról.

A Linner-díj orvosi kategóriája idei kitüntetettjének, Oroszi Pálnak a laudációját Jakab Eleonóra, a beregszászi KÉSZ elnöke olvasta fel. A Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ orvosigazgatójának életútjából kiderült, hogy munkásságának két fontos támpillére van: a kiváló szakmaiság és a keresztény hit. A díjat megköszönve Oroszi Pál még egy fontos kritériumra hívta fel a hallgatóság figyelmét. Ez pedig a szülőföld szeretete, az ahhoz való ragaszkodás. Számára, aki Észtországban az orvosi egyetemet kiváló minősítéssel végezte el, s ezután nyomban megnyílt előtte az orvosi karrier, a végső döntések meghozatalakor ez volt a döntő. A legelső alkalommal hazajött szülőföldjére.

A meghitt hangulatban zajló találkozó zárómozzanataként Fekete Dorina, a Beregszászi 4. sz. Kossuth Lajos Középiskola tanulója elénekelte a Szabadnak születtem c. dalt.

Kovács Elemér

 

Galéria

A gyógyító hit - A Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által létrehozott Linner-díj átadásán
A gyógyító hit - A Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által létrehozott Linner-díj átadásán
A gyógyító hit - A Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által létrehozott Linner-díj átadásán